Având în vedere numărul mare al situaţiilor în care persoanele ajunse în situaţia de a se pensiona (pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare de invaliditate etc.) sunt nemulţumite de decizia de pensionare emisă de casa teritorială de pensii / de casa de pensii sectorială fie pentru nevalorificarea unor adeverinţe ce atestă realizarea unor venituri cu titlu de sporuri, adaosuri, acord global etc., fie pentru neluarea în calcul a unor perioade de cotizare  şi, astfel, se află în situaţia de a contesta decizia de pensionare, în acest articol ne-am propus să prezentăm câteva aspecte legate de emiterea deciziei de pensionare şi, în special, de constestarea unei astfel de decizii de pensionare.

Cum procedăm pentru a intra în posesia unei decizii de pensionare?

Persoana îndreptăţită în obţinerea unei anumite categorii de pensie trebuie să formuleze şi să depună o cerere în vederea obţinerii pensiei respective. Astfel, legiuitorul arată că  pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.
Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 263/2010, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana.
Pentru persoanele din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 263/2010, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa de pensii sectorială competentă, în funcţie de ultimul loc de muncă.
Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, şi se acordă de la data înregistrării cererii.
Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. Decizia respectivă cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.
Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de cinci zile de la data emiterii.

Cum procedăm dacă suntem nemulţumiţi de decizia de pensionare comunicată de casa teritorială de pensii / casa de pensii sectorială?

În situaţia în care persoana îndreptăţită în obţinerea unei anumite categorii de pensie este nemulţumită de conţinutul deciziei comunicate, potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, decizia de pensie emisă de casa teritorială de pensii / casa de pensii sectorială poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii *.
Potrivit legiuitorului, Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP.

Ce se întâmplă dacă decizia de pensionare nu este contestată potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 în termenul de 30 de zile de la comunicare?

În situaţia în care decizia de pensionare nu este contestată în termenul de 30 de zile de la comunicare, aceasta este definitivă, prezumându-se faptul că destinatarul deciziei de pensionare este de acord cu decizia respectivă ce i-a fost comunicată de casa teritorială de pensii / casa de pensii sectorială.

Este obligatorie contestarea deciziei de pensionare potrivit  art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 sau partea se poate îndrepta direct către instanţa de judecată?

Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării (potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010) reprezintă procedură administrativă prealabilă obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
Aceasta presupune că, în situaţia în care contestatorul nu a formulat contestaţie potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, ci s-a adresat direct cu contestaţie către instanţa de judecată, tribunalul va admite excepţia prematurităţii invocată fie de partea adversă, fie din oficiu de către instanţă şi, pe cale de consecinţă, va respinge ca prematur formulată cererea contestatorului reclamant.
Pe cale de consecinţă reţinem că respectiva contestaţie formulată în baza art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 reprezintă o procedură prealabilă obligatorie ce trebuie îndeplinită de către cel căruia i se comunică decizia de pensionare, mai înainte ca acesta să acţioneze în instanţă casa teritorială de pensii / casa de pensii sectorială care a emis respectiva decizie.

Care este termenul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010?

Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.

Cum se procedează în soluţionarea contestaţiei formulate potrivit  art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010?

Potrivit art. 150 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, în soluţionarea contestaţiei, Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv comisia de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii adoptă o hotărâre.
Hotărârea Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv a comisiei de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii se comunică persoanei în cauză şi casei teritoriale de pensii sau casei de pensii sectorială interesată, după caz, în termen de cinci zile de la adoptare.

Poate fi atacată hotărârea Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv a comisiei de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii?

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, hotărârea prevăzută la art. 150 alin. 3 poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Reţinem că nesoluţionarea contestaţiei (în termen de 45 de zile de la data înregistrării acesteia) şi necomunicarea în termenul legal (de cinci zile de la adoptare) a hotărârii Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv a comisiei de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii nu împiedică accesul la justiţie. Aceasta presupune că, chiar dacă contestatorului nu i-a  fost soluţionată contestaţia prin adoptarea unei hotărâri în cele 45 de zile de la data înregistrării acesteia sau nu i-a fost comunicată hotărârea adoptată în termenul legal de cinci zile de la adoptare, acesta are dreptul de a formula o acţiune în instanţă.

Ce se întâmplă dacă  hotărârea prevăzută la art. 150 alin. 3  din Legea nr. 263/2010 nu este atacată la instanţele judecătoreşti în termenul de 30 de zile de la comunicare?

În situaţia în care hotărârea prevăzută la art. 150 alin. 3  din Legea nr. 263/2010 nu este atacată la instanţele judecătoreşti în termenul de 30 de zile de la comunicare, aceasta este definitivă.

Care sunt cheltuielile de judecată suportate de o persoana care formulează contestaţii împotriva unei decizii de pensionare?

Legiuitorul arată că cererile în faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurări sociale (asa cum sunt cele referitoare la contestatiile la deciziile de pensionare), sunt scutite de taxa de timbru.
Pe cale de consecinţă, singurele cheltuieli ocazionate de astfel de litigii sunt cele legate de plata onorariului de avocat, în situaţia în care contestatorul alege să apeleze la servicii juridice de specialitate, şi nu să se reprezinte singur în faţa instanţelor de judecată.
* Notă: Comisia Centrală de Contestaţii şi comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii sunt organisme de verificare, care examinează şi hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale şi urmăresc aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.
————————————(P)————————————

Lege5 Online
 vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online
 au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.
Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.
comentarii

30 COMENTARII

 1. Ma numesc ILIOIU MARIA sant din poiana campina locuiesc in aceeasi curte cu o alta persoana l-am dat in judecata pentru drumul de acces eu locuind in spate si de cate ori are ocazia ne face probleme pentru drumul de acces ei au acte dar fara drumul nostru de acces noi avem acte cu drum de acces ne-am judecat contestand vecini din actul lor am pierdut spunand ca nu au fost de rea credinta cand au intocmit actul .Cum este posibil demostrand cu acte si martori ca sant gresit trecuti vecini si faptul ca noi avem drumul de acces din 1960 de cand painti au construit casasa , iar ei au cumparat casa care e situata la stada in 1992 . NU STIM CE MAI PUTEM FACE va rog datine o idee MULTUMESC

 2. Buna ziua,
  Va rog sa-mi raspundeti de ce calcul privitor la pensie, Casa de pensie il elibereaza dupa 30 de zile, de la primirea seciziei pensiei, si nu imediat, o data cu decizia de pensie.
  Nu este corect, pentru ca tu ai dreptul ca in acest interval sa faci contestatie, pentru ca depaseste exact intervalul de face contestatie, si pensionarul nu are acces la nici un fel de verificare pentru a face contestatie.
  Dupa cele 30 de zile, termenul a expirat, pentru a mai putea face contestatie la unele nereguli pe care le observa, si este prea tirziu cind casa de pensii elibereaza acest calcul..

 3. Am depus contestația privind decizia de pensionare la comisia de solutionare a contestațiilor în luna octombrie 2014 și nu am primit nici un răspuns. La luna februarie iam chemat în judecată. În luna mai data de 15 sa emis de tribunalul Mehedinți hotărârea 36/2015 prin care obligă comisia de solutionare a contestațiilor de a-mi da un răspuns. Au trecut două luni și nu am primit nici un răspuns. Ce trebuie să fac în continuare. Vă rog dacă se poate să mă ajutați. Cu mulțumiri ioana balaci

 4. va rog de a má ajuta la urmátorea problemá má numesc gerely vera si am depus cererea de pensie de boalá incá din 2010 si din oficul de penii budapesta dar au respis de treii orii eu am contestat dar acuma am primit o scrisoare cá nu am dreptul de acontesta nu mai la judecátoria competentá eu am muncit 15 anii in rominia si am mai multe bolii nu vád cu ochiul sting nu aud cu urechia dreaptá si la pámiiam copd si asmá diabet nr2 pe medicamente iar anul acesta am fost operatá cu cancer la piept si in prezent má aflu sub tratament chemo terapie iar din septembrie raze vá cer ajutorul de a stii ce am de fácut in continuare si mutumesc foare mult pentru ajutor

 5. Cum se stie din Legea nr. 263/2010 ,timpul afectat la luarea unei decizii asupra pensionarii limita varsta [ ne respectat 100% ] este de 45 de zile . Intrebarea mea este urmatoarea si anume cele 45 de zile sunt zile lucratoare * sau zile calendaristice* . Intrebarea este una utopica in sensul in care cele 45 de zile sunt doar pe hartie si nici decum respectate . In anul 2013 .08 am depus dosarul la CJP/bv iar hotararea asupra deciziei sa luat dupa 2 ani in contextul in care sa respins dosarul [ CNPP-contestatie] din simplu motiv ca nu am avut 11 zile din cei 6 ani solicitati la acordarea gr.1 lucrati in mediu radioactiv . Avand 61 de ani /7 luni si grupa a 2 a 20 de ani [4ani/9luni conf.hot.cjp] am redepus o alta cerere catre CJP/bv , la care nu am primit nici un raspuns dupa mai bine de 4 luni. Motivul ? hilar invocat in permanenta – lipsa personal …cereri multe .

 6. buna ziua,- Casa locala de pensii sector.6.mi-a trimis o DECIZIE DE PENSIE care nu respecta o HOTARARE JUDECATOREASCA a CA PLOIESTI.IREVOCABILA.Am atact DECZIA DE PENSIONARE la T.BUCURESTI,dar in cererea principala NU AM CERUT EMITEREA UNEI DECIZII DE PENSIE conf.DECIZIEI CA PLOIESTI.
  POT ADRESA T.B. o cerere modificatoare conf.art.204.ncpc,cerand acordarea PENSIEI ce reiese din DECIZIA CIVILA a CA PLOIESTI ,deoarece inca instanta nu a fixat un termen de judecata. xista alt tip de cerere mai eficace??
  cu deosebit respect,

  • In aceasta situatie puteti sa actionati in judecata Casa de Pensii la Tribunal ptr ca instanta sa va solutioneze contestatia respectiva ! Av. Madalina Moceanu

 7. Buna ziua,

  Am depus contestatie impotriva deciziei de pensionare cu respectarea termenului legal de 30 de zile.
  Aceasta contestatie nu a fost solutionata in termenul de 45 de zile. Actiunea la instanta trebuia introdusa in termen de 30 de zile de la implinirea celor 45 de zile (actiune contencios) – pentru ca institutia nu a solutionat cererea, sau este vb de o actiune conform dreptului comun si nu sunt tinuta de vreun termen (cu exceptia celui general de prescriptie)?
  Va multumesc!

 8. buna ziua.am fost pensionar pe caz de boala din 1997 si pina pe data de08-10-2014 cind din oficiu am fost anuntat ca am fost scos la pensie de limita de virsta.NImic de comentat dar culmea este ca pe data de 08-12-2014 am fost la comisia de expertiza medicala,unde m-i s-a schimbat gradul de boala de la gr.2 la gr.1 incepind cu 01-01-2015 si totodata beneficiind si de indemnizatia de insoitor.Am primit tot anul 2015 suma aferenta in fiecare luna, pina in luna Noiembrie cind am fost scos la limita de virsta dar ATENTIE cu data de 08-10-2014, fiind obligat sa restitui anapoi toti banii incasati,anulinduse decizia de la camisia de evaluare.de aceea va rog f,mult sa-mi spuneti si mie daca e ceva normal in cazul meu.Am o pensie mica si nu pot sa supravietuiesc,deoarece m-i se opresc o parte din bani pe cupon ,medicamente ,consum de energie electrica pentru concentrator de oxigen .Sint intr-o stare deplorabila.VA multumesc mult.

 9. am decizie de pensionare la limita de varsta revizuita, conform hotararii Comisiei Centrale de Contestatii , care a avut la dispozitie numai o singura adeverinta de spor de munca.Mai am doua adeverinte emise de societatile unde am lucrat cu grupa I de munca, care nu au fost luate in calcul de Casa Judeteana de Pensii.la emiterea noii decizii de pensionare.Aceasta din urma a fost emisa in timpul procesului de contestare a deciziei de pensionare.Ce fac acum, continui procesul sau contest noua decizie?

 10. Am fost pensionata pe caz de boala gradul 3. Din luna aprilie 2016 sunt pensionata de boala gradul 1 constatandu-se ca boala de care sufar este leucemie. La gradul 3 am avut 400 lei pensie. La gradul 1 tot 4oo la care s-a adaugat 698 lei indemnizatie pentru insotitor. Intreb daca nu ar fi fost indemnizatia de insotitor pensia de boala de la gradul 3 cu 400 lei, la gradul 1 tot 400 lei trebuia sa fie? Intre gradul 3 si gradul 1 exista totusi o diferenta. Care este ca financiar nu se vede. Multumesc!

 11. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati sa inteleg o intampinare primita de la Judecatorie intr-un proces intentat de mine, o contestatie a deciziei de neincadrare in grad de invaliditate. Pe scurt, lucrurile stau cam asa:
  – Am depus dosar de pensionare si incadrare in grad de invaliditate la Iasi.
  -Am fost chemat la Bucuresti la INEMRCM unde am fost evaluat si nu am fost incadrat in grad de invaliditate, au decis ca am pierduta capacitatea de munca doar 40%.
  – Am facut contestatie la Comisia medicala de contestatii (Iasi) unde mi s-a raspuns negativ.
  -Am contestat aceasta decizie la Tribunalul Iasi, am depus plangere la sectie contencios administrativ impotriva Comisiei medicale de contestatii prin persoanele care au parafat decizia.
  Acum am primit o intampinare la care trebuie sa raspund si sunt nelamurit ce am gresit in formularea cererii mele. As avea doua aspecte de lamurit:
  1)Care este instanta judecatoreasca competenta in astfel de cazuri? (din intampinare inteleg ca a fost inregistrata la Sectia II Civila si ar fi trebuit inregistrata la Sectia I civila).
  2)Pe cine ar trebui sa dau in judecata? Eu am actionat in judecata Comisia medicala de contestatii prin persoanele care au parafat decizia iar in intampinare se specifica faptul ca aceasta comisie nu are personalitate juridica si nu functioneaza in subordinea CJP Iasi. In final mi se cere sa precizez o alta institutie cu care sa ma judec si fata de care Comisa de contestatii are obligatie de reprezentare.

  Ce se intampla daca nu raspund la intampinare?Mentionez ca dosarul se afla la fond si nu are setata data de judecata.

 12. Fost cadru militar.indeplinesc conditiile de pensionare din luna septembrie.2015.dupa cum rezulta din adresa de la casa de pensii sectoriala.precizez ca inainte de aceasta data am fost pensionar de boala gr.2…..de la acea data nu am primit o decicie de pensionare desi am facut demersuri in a

 13. Fost cadru militar.indeplinesc conditiile de pensionare din luna septembrie.2015.dupa cum rezulta din adresa de la casa de pensii sectoriala.precizez ca inainte de aceasta data am fost pensionar de boala gr.2…..de la acea data nu am primit o decizie de pensionare desi am facut demersuri in mai multe randuri.se justifica cei de la pensii ca se deruleaza un proces de recalculare.ce as putea face pentru a primi decizia.avand nevoie de acel act.precizez ca primesc pensia de boala normal.
  Multumesc.

 14. Buna seara, am o fiica in varsta de 18 ani cu handicap grav. Am intocmit actele si am depus pt dosarul de pensionare (pensie de invaliditate). A venit decizia privind acordarea pensie si domnisoara mea beneficiaza de pensie in valoare de 1 leu. Ce fac? Primul pas… depun contestatie… si dupa aceea. Multumesc.

 15. Buna ziua am fost operata pe cord seschis la inima am depus dosar de pensie si am depus contestatie acolo miau spus sa stau 365 de zile in concediu medical am terminat concediu si am depus dosarul din nou la Piatra neamt unde imi justifica dosarul acuma

 16. Locuiesc in Rm. Valcea si am fost pensionat incepand cu 01.07.2014.
  Am facut contestatie in termen legal pentru recalcularea pensiei si nu am primit nici pana in prezent raspuns.
  Am aflat in luna august 2019 ca abia acum s-a trimis dosarul la Bucursti la Comisia Centrala pentru recalculare (am aflat acum ca s-a trimis la Bucuresti intrucat eu mai lucrez si am depus la fiecare jumatate de an cerere de recalculare si mi s-a facut recalcularea dar acum am depus cererea in august 2019 si cand am imtrebat de recalculate mi s-a spus ca s-a trimis dosarul la Buvuresti la Casa Centrala pentru recalcularea pensiei conform contestatiei facute facute de mine in 2014).
  Ce pot sa fac?.
  Va multumesc!

 17. Am făcut cerere de pensionare la 12 12 2013 grmupa 2 munca . Decizia a apărut în 5 mai 2014 aprobată. Cerere de contestație 22 05 2014. Răspuns la contestație în 26 02 2018 prin care mi se retrage grupa de munca. Adevarul este ca nu am făcut contestație până acum. Ce pot face in momentul de față?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here