21 August, 2017

Cum poţi reclama abaterile disciplinare ale funcţionarilor Fiscului

Persoanele care se consideră vătămate prin faptele unor funcţionari publici ai Fiscului pot face sesizări în acest sens la comisia de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), conform Ordinului ANAF nr. 2217/2013.

Ordinul ANAF nr. 2217/2013 conţine Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Fiscului.

Conform Regulamentului, o sesizare se adresează comisiei de disciplină în situaţia în care este îndreptată împotriva:

• funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere din cadrul aparatului propriu al ANAF-ului;
• funcţionarilor publici de conducere din unităţile subordonate ANAF-ului.

Condiţiile în care comisia de disciplină poate fi sesizată sunt detaliate în Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină.

Astfel, sesizările se depun la registratura autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, respectiv la registratura autorităţii ori instituţiei publice la nivelul căreia este constituită comisia de disciplină competentă (potrivit HG nr. 1344/2007).

Sesizările trebuie formulate în scris şi trebuie să conţină:

• numele, prenumele, domiciliul sau, după caz, locul de muncă şi funcţia deţinută de persoana care a formulat sesizarea ori denumirea şi sediul persoanei juridice, precum şi numele şi funcţia reprezentantului legal;
• numele şi prenumele funcţionarului public a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară şi denumirea autorităţii sau a instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
• descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia;
• prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;
• adresa de corespondenţă;
• data;
• semnătura.

Atenţie! Sesizările se depun în termen de maximum un an şi şase luni de la data săvârşirii faptei sesizate şi trebuie însoţită (când se poate) de înscrisurile care o susţin.

În urma depunerii unei sesizări, aceasta este analizată şi apoi sunt citate părţile în faţa comisiei. Important de ştiut este că părţile pot cere în scris ca procedura de cercetare administrativă să se desfăşoare şi în lipsă, pe baza actelor de la dosar, cu excepţia termenelor stabilite pentru audiere.

După dezbaterea cazului, comisia va putea propune:

• aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 (dacă s-a dovedit săvârşirea abaterii disciplinare);
clasarea sesizării (când nu se confirmă săvârşirea abaterii disciplinare).

Întreaga procedură a unei astfel de situaţii poate fi consultată integral pe Lege5.ro în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul ANAF-ului, aprobat prin Ordinul ANAF nr. 2217/2013.

comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu