Actul normativ analizat astăzi, OUG nr. 110/2017, aprobă Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, program care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii de către instituţiile de credit.

Acest programul este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

 • un singur credit pentru realizarea de investiţii garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării pentru proiectele de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a finanţării garantate de către stat este de 1.250.000 lei;
 • unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei, iar valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii.

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

 • nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, respectiv: în cazul unei societăţi cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale;
 • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;
 • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.;
 • nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumit în continuare C.I.P.;
 • împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
 • prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit în cazul creditelor de investiţii, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
 • sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
 • nu înregistrează obligaţii restante la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii acordate cu respectarea condiţiilor programului pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru/investiţiilor, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului.

Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, titlul „Alte transferuri”, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat”, cod 55.01.50.

Durata maximă a finanţărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiţii, şi de 24 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Ai nevoie de OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA? Poţi achiziţiona actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua,
  Nu pot decamdata sa comentez nimic, vin doar cu o intrebare :
  Cum se poate obtine si de la ce unitate partenera un credit garantat de stat
  Nu mai vorbesc despre fonduri nerambursabile pentru tineri.
  Multumesc mult,

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here