Persoanele juridice pot obţine certificatele de cazier judiciar de la Serviciile de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru al persoanei juridice.

Documente necesare atunci când depuneţi cererea

La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa următoarele documente:

  1. dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG 345/2010);
  2. copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;
  3. copie certificat constatator;
  4. chitanţa de achitare a taxei în cuantum de 10 lei;
  5. timbru fiscal în valoare de 2 lei.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Cererea – tip şi modelul de împuternicire se găsesc la următoarea adresă: http://www.politiaromana.ro/directia_cazier.htm

Obţinerea certificatului de cazier judiciar pentru înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari

Persoanele juridice care doresc să obţină certificatul de cazier judiciar, necesar înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, vor trebui să trimită un împuternicit la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie/ Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti unde acestea au sediul social/sucursală/filială/punct de lucru, pentru a depune actele necesare.

Documente necesare la depunerea cererii:

– solicitare scrisă, semnată şi ştampilată de conducerea societăţii, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioară – dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului – nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier – formular tipizat.

– chitanţa de plată a taxei de eliberare, în cuantum de 10 RON.

– timbre fiscale în valoare de 2 RON

– buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (în copie şi original)

– certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în copie şi original).

Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

1. în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;

2. prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.;

3. prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare şi este valabil 6 luni de la data eliberării.

Cererea–tip şi modelul de împuternicire pot fi găsite aici: http://www.politiaromana.ro/directia_cazier_registrul_operatorilor_intracomunitari.htm

Sursa: Poliţia Română

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here