Beneficiarii de fonduri din cadrul Programului Operaţional Regional au posibilitatea de a solicita prelungirea duratei de implementare a proiectelor cu o perioadă de maximum şase luni, o singură dată, pe parcursul derulării contractului de finanţare.

Recent aprobată, Instrucţiunea nr. 91 a Autorităţii de Management POR explică paşii de urmat.

Prelungirea se poate acorda în temeiul prevederilor art. 18 din Contractul-cadru de finanţare, prin utilizarea formatului standard de act adiţional.

Modelul actului adiţional se găseşte pe site-ul www.inforegio.ro, al Autorităţii de Management POR.

Procesul de analiză şi aprobare a actului adiţional de prelungire a contractului de finanţare presupune parcurgerea mai multor etape.

Mai întâi, beneficiarul interesat de prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu maximum şase luni, o singură dată pe parcursul derularii finanţării, trebuie să transmită la sediul Organismului Intermediar memoriul şi documentele justificative, precum şi contractul adiţional – în formatul standard -, completat şi semnat de către reprezentantul legal al beneficiarului, respectând prevederile contractului de finanţare (inclusiv Anexa 1) referitoare la modificarea acestuia.

Organismul Intermediar are la dispoziţie 10 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării de către beneficiar, interval în care analizează documentele primite şi decide dacă aprobă sau respinge solicitarea de prelungire prin actul adiţional.

În cazul aprobării, Organismul Intermediar transmite la Programul Operaţional Regional, în termen de zece zile lucrătoare, actul adiţional de prelungire, asumat de şeful Organismului Intermediar şi de reprezentantul legal al beneficiarului, precum şi Nota de solicitare a actului adiţional, însoţită de documentele justificative şi anexele trimise de beneficiar.

În cazul în care se consideră că solicitarea beneficiarului este nejustificată, Organismul Intermediar poate respinge solicitarea de prelungire, cu condiţia ca rezultatul analizei solicitării să fie comunicat beneficiarului în timp util, dar nu mai târziu de data expirării duratei de implementare a proiectului.

În termen de 13 zile lucrătoare de la înregistrarea propunerii de act adiţional, asumată de beneficiar şi de Organismul Intermediar, Autoritatea de Management va analiza, aproba şi introduce pe circuitul de avizare propunerea de act adiţional.

În cazul aprobării, Organismul Intermediar îi transmite beneficiarului un exemplar al actului adiţional în termen de două zile lucrătoare, acelaşi termen fiind aplicabil şi în cazul respingerii propunerii de act adiţional, OI informându-l corespunzător pe beneficiarul solicitant.

Beneficiarul care intenţionează să modifice şi alte clauze ale contractului de finanţare, pe lângă prelungirea perioadei de implementare, odată cu începerea procedurii de prelungire trebuie să înceapă şi demersurile procedurale pentru astfel de modificări ale prevederilor contractuale.

*

Legat tot de activitatea Autorităţii de Management a Programului Operaţional Regional, semnalăm faptul că, începând cu 1 august a.c., au fost înfiinţate unităţi de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese, la nivelul Organismelor Intermendiare, în cadrul serviciului de verificare.

Procedura de verificare este detaliată în Instrucţiunea nr. 88 a AM POR, din 27 iulie, care se găseşte pe site-ul Autorităţii de Management.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here