20 Septembrie, 2019

Cum poate fi prelungit concediul medical peste 183 de zile?

Ordinul nr. 953/783/2017 aprobă Procedura de prelungire a concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluția cazului și cu rezultatele acțiunilor de recuperare.

Actul normativ stabileşte că, în situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale, medicul curant (specialist sau primar) care monitorizează afecțiunea ce a determinat incapacitatea temporară de muncă poate să formuleze în atenția medicului expert al asigurărilor sociale o propunere de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile, pentru evitarea pensionării de invaliditate.

Astfel, prelungirea concediului medical peste durata de 183 de zile se poate acorda pentru o durată de cel mult 90 de zile, în raport cu evoluția afecțiunilor prezentate și cu rezultatele acțiunilor de recuperare, în scopul evitării pensionării pe motiv de invaliditate și menținerii în activitate a asiguratului.

Documente necesare pentru prelungirea concediului medical şi depunere

Documentaţia medicală care trebuie depusă pentru prelungirea concediului medical peste 183 de zile trebuie să conţină obligatoriu următoarele:

 • biletul/biletele de ieșire din spital (copie);
 • rezultatele analizelor de laborator, investigațiilor funcționale și imagistice care susțin diagnosticul clinic (copie);
 • evoluția și prognosticul de recuperare și tratamentele efectuate (copie);
 • referatul medical întocmit de medicul curant (copie);
 • adeverința cuprinzând numărul zilelor de concediu medical acumulate în ultimele 12/24 de luni (copie);
 • referatul de prezentare completat de medicul expert al asigurărilor sociale (original).

Documentația medicală se depune la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă din subordinea casei teritoriale de pensii, în funcție de domiciliul asiguratului.

În situația în care pacientul este internat într-o unitate medicală, documentația medicală se depune la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă din raza teritorială a unității medicale respective.

Medicul curant menționat va înainta propunerea de prelungire a concediului medical peste 183 de zile la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă cu cel puțin 20 de zile înaintea expirării duratei maxime de concediu medical.

Aprobarea sau respingerea cererii de prelungire a concediului medical

Medicul expert al asigurărilor sociale va transmite către Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (INEMRCM) documentația medicală care fundamentează solicitarea de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării propunerii.

Documentația medicală transmisă către INEMRCM de medicul expert va fi analizată la nivelul Comisiei superioare de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul INEMRCM, avându-se în vedere diagnosticul clinic, evoluția cazului, măsurile terapeutice aplicate, rezultatele acestora și prognosticul de recuperabilitate.

Avizul favorabil sau, după caz, nefavorabil al Comisiei superioare va fi motivat în fapt pe documentația medicală analizată la nivelul acestei structuri și fundamentat în drept pe dispozițiile cuprinse în OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, Normele de aplicare a acesteia şi procedura de prelungire.

Avizul favorabil va cuprinde numărul zilelor de concediu medical avizate, perioada avizată, precum și eventuale observații. Avizul nefavorabil al Comisiei superioare de expertiză medicală va cuprinde succint motivele care au condus la neaprobarea prelungirii concediului medical peste durata de 183 de zile.

Avizul favorabil sau, după caz, nefavorabil va fi transmis către medicul expert al asigurărilor sociale care l-a solicitat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la INEMRCM a solicitării de avizare.

Ulterior, în maxim 3 zile lucrătoare, medicul expert va comunica, printr-un aviz, medicului curant care a solicitat prelungirea concediului medical concluziile Comisiei superioare în vederea eliberării certificatului/ certificatelor de concediu medical.

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Un comentariu

 • Răspunde
  vasile ionel
  iulie 6 2018

  Care este procedura legala in cazul asiguartilor care au peste 200 zile de concediu medical, lucreaza si se imbolnavesc avand nevoie de concediu medical? In lege se prevede avizul INEMRCM si pasii de urmat dar in acest caz este vorba de un concediu medical initial care nu poate astepta 20 zile pentru avizare. Va multumesc!

Scrie un comentariu