Pentru a beneficia de reţete în regim compensat, pacientul trebuie să fie asigurat sau să primească o decizie de tratament într-un Program Naţional de Sănătate (PNS), să aibă un CNP şi un act de identitate valabil.

Pentru a intra în posesia unei reţete, asiguratul trebuie să se prezinte la medic.

Acesta verifică calitatea de asigurat al pacientului, dar şi alte documente medicale care sunt în favoarea prescripţiei – decizie de tratament de la comisie PNS-Boli Cronice, scrisoare medicală de la medicul specialist, alte reţete anterioare, bilete externare etc.

Asiguratul este informat de către medic şi cu privire la preţul de referinţă şi cel de vânzare în farmacie a medicamentelor, prezentând pacientului cea mai bună opţiune atât din punct de vedere medical, cât şi financiar.

Pacientul ridică reţeta prescrisă la medic şi merge la farmacie.

Aici poate ridica medicaţia numai pe bază de reţetă şi act identificare (condiţie valabilă şi pentru împuternicit), numai în intervalul de valabilitate al reţetei şi numai de la farmacia din judeţul în care medicul prescriptor are contract cu CAS.

Poate solicita farmacistului (dacă medicul nu a precizat expres Denumirea Comercială) medicaţie mai ieftină, generică sau dimpotrivă mai scumpă, ţinând cont că trebuie să plătească diferenţa de la preţul compensat până la preţul de vânzare în farmacie al medicamentului.

Medicaţia poate fi ridicată complet sau fracţionat (numai pentru reţetele prescrise ”on-line”), adică numai anumite medicamente (solicitate de pacient), eliberarea nefăcându-se fracţionat pe unităţi, pe cantităţi, dintr-un medicament.

Restul de medicamente nepreluate se pot lua din altă farmacie, în intervalul de valabilitate al reţetei, dar numai din acelaşi judeţ cu care medicul are contract cu CAS şi pe baza formularului printat de farmacie, cu medicamentele eliberate deja.

La medicaţia prescrisă pe mai multe luni, dacă pacientul nu-şi ridică întreaga medicaţie, nu mai are posibilitatea de a ridica alte medicamente pentru perioada înscrisă pe reţetă.

Atenţie!

Pacientul sau împuternicitul acestuia trebuie să fie atent la ce medicamente sunt înscrise ca eliberate pe formularul tipărit de farmacie şi numai după aceea să semneze de primirea lor! Se pot solicita explicaţii, lămuriri referitoare la administrarea medicamentelor, informaţii pe care farmacistul le poate nota fie pe ambalajul medicamentelor, fie pe o hârtie, separat, dar nu pe formularul printat care confirmă eliberarea medicamentelor (acesta este doar un document fiscal – contabil).

Pacientului i se poate refuza eliberarea medicamentelor şi va fi îndrumat înapoi la medicul prescriptor pentru corectarea erorilor, dacă :

– reţeta prezintă erori la înscriere şi mai ales la citirea codului de bare (mai ales in situaţia reţetei prescrise off-line);

– perioada de valabilitate a reţetei a fost depăşită;

– nu prezintă certitudine cu privire la lizibilitatea parafei, semnăturii sau ştampilei (mai ales în situaţia reţetelor eliberate în regim off-line ”la domiciliu”;

– prezintă erori grave de prescriere a medicamentelor precum supradozaj, asocieri vădit vătămătoare pentru pacient etc.

Foarte important de reţinut pentru asiguraţii, pacienţii, care beneficiază de reţeta electronică!

* Formularul de reţetă primit de la medicul prescriptor nu trebuie îndoit sau mototolit, cel puţin în zona codului de bare 2D, pentru a putea fi citit în farmacie.

* Dacă farmacia nu are temporar acces on-line, trebuie să mergeţi la o altă farmacie care are legătură prin internet cu sistemul CNAS, deoarece farmaciile nu au voie să elibereze medicamente compensate de către CNAS atunci când sunt off-line.

* Farmacistul are la dispoziţie 20 minute să elibereze reţeta, după care este retrasă automat în sistem pentru a permite pacientului să-şi ridice medicaţia din altă farmacie. Aceasta perioadă se poate micşora dacă farmacia confirmă în sistem eliberarea, chiar şi parţială (fracţionată) a reţetei înainte de intervalul limită de 20 minute.

Dacă totuşi în 20 minute nu a reuşit să vă elibereze medicaţia şi dvs. încă mai doriţi să vă ridicaţi reţeta din acea farmacie, farmacistul poate să ”coboare” din nou reţeta pentru eliberare prin rescanarea codului de bare 2D.

* Dacă reţeta v-a fost eliberată de medic în regim off-line, introducerea şi validarea reţetei se va face la farmacie.

Deşi este puţin probabil, pot apărea situaţii când se vor constata greşeli în completare sau în recomandarea medicamentelor cu posibil efect grav asupra pacientului dacă acestuia i s-ar elibera medicamentele. În acest caz, pacientul este îndrumat să se adreseze medicului prescriptor pentru clarificarea situaţiei.

* Este posibilă eliberarea fracţionată a reţetei (din mai multe farmacii), în funcţie de stocul din fiecare farmacie.

* Până la implementarea cardului naţional de sănătate, pacientul trebuie să confirme prin semnătură ridicarea medicamentelor din farmacie, pe exemplarul tipărit al ”reţetei de farmacie”.

 *

Reţeta electronică pentru prescrierea medicamentelor a fost introdusă luni, 2 iulie.

Medicii pot prescrie medicamentele atât pe reţetă electronică, cât şi clasic, ca până acum, iar de la 1 ianuarie 2013 prescrierea medicaţiei se va face numai în format electronic.

Sursa: CNAS

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here