Din 25 mai avem un nou Ghid de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.

Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 955/2016 pentru aprobarea Ghidului a abrogat, totodată, vechea reglementare dată prin Ordinul nr. 1.558/2015.

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziţionarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.

Programul are caracter anual şi se aplică la nivel naţional.

Sursa de finanţare şi suma prevăzută pentru derularea programului

Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu. Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Ecotichetul

Stabilit în conformitate cu prevederile OUG nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ecotichetul este în cuantum de:

  • 20.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric;
  • 5.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.

Solicitantul beneficiază de un ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid (autoturism, autoutilitară uşoară, autospecială/autospecializată uşoară), sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi respectării termenelor prevăzute în cuprinsul Ghidului.

Solicitantul poate achiziţiona mai multe autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete.

Ecotichetul se scade din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar.

În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional şi doreşte să achiziţioneze un autovehicul nou pur electric sau un autovehicul nou electric hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare. Un ecotichet nu se poate cumula cu mai multe prime de casare.

Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar în cazul în care solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, şi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.

Acordarea ecotichetului solicitantului – operator economic cu personalitate juridică sau entitate juridică fără personalitate juridică – se face în baza schemei intitulate “Ajutor de minimis pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic“, denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

Solicitantul – operator economic cu personalitate juridică sau entitate juridică fără personalitate juridică, în baza schemei de ajutor de minimis – poate solicita prin cererea de finanţare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare.

În cadrul programului, solicitantul acceptat nu poate ceda dreptul său de beneficiu asupra ecotichetului.

Condiţii de acordare a ecotichetului

Beneficiază de ecotichet persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  • are domiciliul sau reşedinţa în România;
  • nu are obligaţii de plată la bugetul local;
  • s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obţinând nota de înscriere;
  • a achiziţionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Beneficiază de ecotichet solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  • a obţinut din partea Autorităţii aprobarea dosarului de acceptare;
  • s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obţinând nota de înscriere;
  • a achiziţionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Distribuirea unităţilor alocate solicitanţilor persoane fizice

Solicitarea unităţilor de către solicitantul persoană fizică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea.

Distribuirea unităţilor solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate solicitanţilor persoane fizice.

Ai nevoie de OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here