Începând cu 1 septembrie 2019, valora punctului de pensie va creşte de la 1.100 de lei la 1.265 de lei.

Orice cetăţean, care doreşte să ştie cât îi va fi pensia începând cu 1 septembrie 2019, va proceda astfel:

Varianta 1. Va înmulţi pensia pe care o are până la 31 august 2019, cu 1,15.

Raportând 1.265 de lei la 1.100 de lei rezultă indicele 1,15 care, procentual, se exprimă printr-o creştere de 15%.

Deci, în modul cel mai simplu, orice cetăţean care doreşte să ştie cât îi va fi pensia începând cu 1 septembrie 2019, îşi va înmulţi pensia pe care o are până la 31 august 2019, cu 1,15.

Exemple pentru varianta 1.

O pensie, care până la 31 august 2019 a fost de 1.680 de lei, începând cu 1 septembrie 2019 aceasta va fi de 1.680 x 1,15 = 1.932 de lei. Pensia fiind de sub 2.000 de lei nu este supusă impozitului de 10%.

O pensie, care până la 31 august 2019 a fost de 1.980 de lei, începând cu 1 septembrie 2019 aceasta va fi de 1.980 x 1,15 = 2.277 de lei.

Conform Codului fiscal, în cazul fiecărei pensii care depăşeşte 2.000 de lei, pentru sumele care depăşesc 2.000 de lei se datorează un „impozit pe venitul din pensie”, care se calculează cu cota de 10%.

Altfel spus, pentru o pensie care depăşesc 2.000 de lei, impozitul care se calculează cu cota de 10% din suma care rezultă prin scăderea (deducerea) din valoarea pensiei a sumei de 2000 de lei.

Pensia fiind de 2.277 de lei, deci de peste 2.000 de lei, cei 227 de lei care depăşesc 2.000 de lei, se supun impozitului cu 10%.

Începând cu 1 februarie 2017, contribuţia pentru asigurările de sănătate (CASS) nu se mai reţine din pensie ci se suportă de la bugetul de stat.

Varianta 2. Va înmulţi numărul de puncte pe care îl are 1.265 de lei.

Numărul de puncte pe care îl are fiecare pensionar (care este diferit de la un pensionar la altul) este înscris pe fiecare cupon de pensie lunar, pe ultimul rând de jos, în stânga.

Valoarea punctului de pensie (care este acelaşi pentru toţi pensionarii), este de 1.100 de lei până la 31 august 2019, și de 1.265 de lei începând cu 1 septembrie 2019.

Exemplu pentru varianta 2.

Pe un cupon de pensie este înscris „Număr puncte: 1,52727”.

Pensia este:

1) până la 31 august 2019 = număr puncte, de 1,52727 x valoarea punctului de pensie, de 1.100 de lei = 1.680 de lei;

2) începând cu 1 septembrie 2019 = număr puncte, de 1,52727 x valoarea punctului de pensie, de 1.250 de lei = 1.932 de lei.

Temeiul legal.

1. Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, art. 102. În baza art. 182 alin. (1) și a art. 183 alin. (1) din Legea nr. 127/2019, începând cu 12 iulie 2019 s-a abrogat art. 102 din Legea nr. 263/2010. Deci, este o mare greşeală să se menţioneze art. 102 din Legea nr. 263/2010 ca temei legal pentru creşterea punctului de pensie, de la 1 septembrie 2019, de la 1.100 de lei la 1.265 de lei.

2. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, art. 31.

3. Legea nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial nr. 563 din 9 iulie 2019, art. 86 alin. (2).

Ai nevoie de Legea nr. 127/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here