Potrivit art. 108 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, prin ordin al președintelui ANAF se aprobă modul în care se va întocmi de către contribuabil dosarul prețurilor de transfer când efectuează tranzacții cu entități afiliate. Actul normativ analizat astăzi, respectiv OpANAF nr. 442/2016, adoptă noile proceduri pentru întocmirea dosarului prețurilor de transfer.

Cine întocmește în mod obligatoriu anual dosarul prețurilor de transfer?

Contribuabilii din categoria „Marilor contribuabili” întocmesc anual dosarul prețurilor de transfer. Pentru această categorie de contribuabili întocmirea dosarului prețurilor de transfer, când efectuează tranzacții cu entități afiliate, este obligatorie dacă se depășesc următoarele plafoane:

  • încasari sau plăți de dobânzi, dacă valoarea cumulată anuală depășește suma 200.000 Eur, determintă în lei la cursul BNR valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar,
  • achiziții sau prestări de servicii, dacă valoarea cumulată anuală depășește suma de 250.000 Eur, determinată în lei la cursul BNR valabil în ultima zi a exercițiului financiar,
  • achiziții sau livrări de bunuri, dacă valoarea cumulată anuală depășește 350.000 Eur, determinată în lei la cursul BNR valabil în ultima zi a exercițiului financiar.

Dosarul prețurilor de transfer se depune la organul fiscal competent până la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit formular 101 (25 martie).

Notă: Dacă tranzacțiile cu părți afiliate nu depășesc plafoanele amintite nici marii contribuabili nu depun anual dosarul prețurilor de transfer.

Ce situație se aplică pentru contribuabilii mijlocii și mici?

Pentru contribuabilii mijlocii sau mici, respectiv pentru marii contribuabili ce nu sunt obligați să depună anual dosarul prețurilor de transfer, aceștia vor întocmi dosarul prețurilor de transfer numai la solicitarea organului fiscal cu ocazia inspecțiilor de specialitate.

În plus nu se va întocmi dosarul prețurilor de transfer pentru tranzacții cu entități afiliate decât dacă tranzacțiile depășesc următoarele valori anuale:

  • plăți sau încasări de dobânzi în sumă de 50.000 Eur, la cursul BNR din ultima zi a exercițiului.
  • achiziții sau prestări de servicii în sumă de 50.000 Eur, la cursul BNR din ultima zi a exercițiului.
  • achiziții sau livrări de bunuri corporale și necorporale în sumă de 100.000 Eur, la cursul BNR din ultima zi a exercițiului.

În ce termen se prezintă dosarul prețurilor de transfer?

Pentru marii contribuabili ce au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer termenul de prezentare este de 10 zile de la solicitare.

Pentru contribuabilii mici și mijlocii sau marii contribuabili la care se solicită dosarul prețurilor de transfer cu ocazia inspecției, termenul de prezentare este la aprecierea organului fiscal între 30 și 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii acestuia o singură dată cu 30 zile.

Pentru marii contribuabili ce depun anual dosarul prețurilor de transfer, plafoanele enumerate sunt luate în considerare începând cu 1 ianuarie 2016, respectiv aceștia nu depun pentru anul trecut chiar dacă au depășit valorile.

Ai nevoie de Noul Cod de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here