Materialul de mai jos prezintă cele două soluţii, după cum cumpărătorul este sau nu înregistrat în scop de TVA, precum şi proiectul de modificare a actului normativ de reglementare.

Ordinul MAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 941/2006, cu modificările şi completările ulterioare, are în vedere două situaţii.

1. Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare verifică pe cale informatică dacă persoana care solicită înmatricularea mijlocului de transport achiziţionat din alt stat membru al Uniunii Europene este înregistrată în scopuri de TVA, situaţie în care nu mai este necesară prezentarea altor documente, faţă de cele cerute pentru înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară, astfel cum acestea sunt prezentate în art. 7 alin. (1) din ordinul menţionat (vezi caseta foto de mai jos).

Verificarea pe cale informatică se realizează în condiţii stabilite prin protocol încheiat între Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

inmatriculare_stancu
Sursa foto: Lege5.ro

2. Dacă persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA, pe lângă documentele cerute cu titlu general, aceasta trebuie să depună, după caz:

a) formularul «Certificat privind atestarea plăţii TVA, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi», prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.128/2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor «Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi» şi «Certificat», precum şi a procedurii de eliberare a acestora, dacă mijlocul de transport este nou; sau

b) formularul «Certificat», prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.128/2009, dacă mijlocul de transport nu este nou.

Ce urmează să se modifice în actul normativ de reglementare?

MFP şi MAI au lansat un proiect de ordin comun pentru modificarea ordinului MAI nr. 1.501/2006, pentru corelarea dispozițiilor care cuprind reglementări în domeniul taxei pe valoarea adăugată cu prevederile noului Cod fiscal, în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Astfel se fac, pe de o parte, trimiteri la titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În ce priveşte situaţia nr. 2, respectiv dacă persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din noul Cod fiscal, prezentarea documentelor suplimentare necesare este mai generală, fără trimiteri la actele normative de reglementare. Astfel, în proiectul de ordin comun, lansat în dezbatere publică, pe motive de transparenţă decizională, în 10 februarie, documentele necesare sunt prevăzute astfel:

a) formularul ”Certificat privind atestarea plăţii TVA, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport”, prevăzut de ordinul preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport” şi „Certificat”, precum şi a procedurii de eliberare a acestora; sau

b) formularul ”Certificat”, prevăzut de ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare

Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport” şi „Certificat”, precum şi a procedurii de eliberare a acestora.

Ce se observă:

– în primul rând, dispariţia menţiunii despre achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi;

– de asemenea, dispare trimiterea la OpANAF nr. 1128/2009, ordin abrogat prin OpANAF nr. 3193/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 698/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport” şi „Certificat”, precum şi a procedurii de eliberare a acestora. Cum, însă, şi acest din urmă ordin, a fost emis în temeiul vechiului Cod fiscal, autorii proiectului fac trimitere generală, în perspectiva actualizării, la ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport” şi „Certificat”, precum şi a procedurii de eliberare a acestora.

Ai nevoie de Ordinul MAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here