20 Februarie, 2018

Cum încetez un contract fără a apela la instanţa de judecată?

Noul Cod Civil a introdus un instrument major de desfiinţare extrajudiciară a unui contract în caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor de către una dintre părţi: declaraţia de rezoluţiune unilaterală.

Aşadar, dacă până de curând o astfel de intervenţie de a pune capăt unui contract fără a apela la justiţie era posibilă numai dacă părţile negociaseră prin contract o clauză cu un conţinut specific (aşa-numitul „pact comisoriu”), odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Civil, posibilitatea părţii prejudiciate din contract de a desfiinţa respectivul contract a devenit mult mai extinsă.

Pactul comisoriu vs. Rezoluţiunea unilaterală

Pactul comisoriu şi rezoluţiunea unilaterală sunt două instrumente juridice folosite în acelaşi scop, respectiv acela de a desfiinţa un contract pe cale extrajudiciară (adică fără a apela la instanţa de judecată), însă între cele două există diferenţe notabile:

• pactul comisoriu produce efecte numai dacă a fost stipulat în mod expres în contract, în timp ce rezoluţiunea unilaterală poate interveni şi atunci când nu a fost stipulată expres, cu singura condiţie ca debitorul culpabil să fie pus în întârziere (de drept sau prin voinţa creditorului
prejudiciat);
• pactul comisoriu produce efecte numai dacă indică în mod expres obligaţiile contractuale a căror încălcare atrage desfiinţarea contractului, în timp ce pentru rezoluţiunea unilaterală nu este necesară o asemenea cerinţă;
• pactul comisoriu atrage desfiinţarea automată („de drept”) a contractului în cazul încălcării obligaţiilor contractuale vizate, în timp ce în cazul rezoluţiunii unilaterale desfiinţarea se produce după formularea de către creditor a unei notificări (declaraţii) scrise către debitor.

Pact comisoriu sau declaraţie de rezoluţiune unilaterală. Ce alegem?

Mai întâi, trebuie ştiut că, atunci când în contract nu au fost stipulate niciuna dintre cele două modalităţi extrajudiciare de desfiinţare a contractului sus menţionate, posibilitatea de a pune capăt acestuia în mod unilateral, altfel decât în justiţie, se reduce la una singură: declaraţia unilaterală de rezoluţiune.

Cum am arătat deja, pentru ca o astfel de declaraţie să fie făcută în mod valabil de către creditor, debitorul trebuie mai înainte să fie în întârziere, de drept sau pus în întârziere de către creditor.

În urma analizării diferenţelor dintre pactul comisoriu şi declaraţia de rezoluţiune unilaterală, rezultă că rezoluţiunea unilaterală este mai avantajoasă pentru creditorul prejudiciat deoarece: (1) nu presupune negocierea, uneori dificilă, a unei prevederi contractuale în acest sens, care să permită desfiinţarea contractului în cazul neexecutării obligaţiilor şi (2) nu necesită identificarea precisă a clauzelor a căror încălcare atrage desfiinţarea contractului.

Singurul avantaj pe care l-ar putea prezenta pactul comisoriu faţă de declaraţia unilaterală de rezoluţiune ar fi acela că desfiinţarea contractului s-ar produce „de drept”, adică în mod automat, fără a mai fi nevoie de vreo altă formalitate (ex. notificare sau punere în întârziere). Însă chiar dacă teoretic pactul comisoriu îşi produce efectele automat, fără nicio formalitate, în practică, şi în cazul pactului comisoriu, pentru ca un creditor să se poată prevala de survenirea rezoluţiunii, el îşi manifesta de regulă voinţa de a pune în aplicare pactul printr-o notificare în care anunţa rezoluţiunea.

Aşadar, din această perspectivă, avantajul desfiinţării „de drept” a contractului dat de pactul comisoriu rămâne mai degrabă unul de natură strict teoretică, iar varianta declaraţiei unilaterale de rezoluţiune pare cea mai simplă şi mai eficientă pentru partea din contract care a fost prejudiciată.

Notă: Codul Civil poate fi consultat integral şi gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Marius Vicenţiu Coltuc

Fondator al cabinetului de avocatură Coltuc.

Un comentariu

  • Răspunde
    petrescu
    iunie 18 2016

    Buna seara sunt o persoana care a incheiat un contract de vanzare cu plata in rate pe vechiul cod civil in 18-01-2011 valoarea totala 22000 euro pentru doua loturi teren extravilan in com. Ciolpani Ilfov si cota din drum de servitute intravilan am primit avans 2000euro si 5 rate debitorii nu au mai putut achita ratele pactul comisoriu de rang IV a intrat in vigoare a fost notat si in cartea funiciara dar notarul care a facut actul nu doreste sa constate acest fapt prin declaratia mea si doreste sa vina si cumparatorii ,intre timp cei doi au divortat sotia a venit sa dea declaratie fostul sot nu doreste ,notarul si avocatul acestuia m-au indrumat sa merg la instanta sa cer actiune in constatarea a intrarii in vigoare a pactului instanta ma pus sa timbrez o tasa de timbru de 3141lei taxa pe care eu nu inteleg la ce valoare sa calculat daca suma prestata este de 3330 euro iar terenul pe grila notarilor find extravilan este de 12800 lei hectarul judecatoarea imi calculeaza la pret de intravila de 4,5 euro mp suprafata fiind de 1180mp rog respectos o mana de ajutor din partea unui profesor in drept pot fi contactat la nr tel.0740975825

Scrie un comentariu