Reglementarea a fost dată prin Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 539/2016. 

În urmă cu doi ani, Guvernul emitea Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015. În expunerea de motive se arăta că, având în vedere necesitatea adaptării legislaţiei naţionale în domeniul ajutorului de stat cu legislaţia Uniunii Europene şi necesitatea creării unui cadru legislativ care să garanteze îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante impuse de Comisia Europeană României pentru accesarea fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020, se impune, în regim de urgenţă, modificarea procedurilor naţionale în domeniul ajutorului de stat. Acest aspect presupune un mai bun control al modului în care fondurile publice (naţionale şi europene), destinate mediului de afaceri, sunt folosite.

Ordonanţa şi-a propus ca marea majoritate a facilităţilor de natura ajutorului de stat să fie verificată, cu preponderenţă, la nivel naţional, introducerea unui mecanism de control, la nivel naţional, prin care să se stabilească atribuţiile şi obligaţiile furnizorilor, beneficiarilor şi ale Consiliului Concurenţei în implementarea măsurilor de natura ajutorului de stat şi de minimis pentru a se facilita absorbţia fondurilor europene şi a se evita recuperarea acestora.

Potrivit ordonanţei de urgenţă, monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate se realizează, pentru fiecare măsură în parte, de către furnizorul sau administratorul măsurii, după caz. Furnizorii de ajutor sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Concurenţei, în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Consiliul Concurenţei monitorizează la nivel naţional ajutoarele de stat şi de minimis în baza raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de furnizori.

Consiliul Concurenţei organizează şi păstrează registrul ajutoarelor de stat şi de minimis acordate în România.

Registrul se completează de către furnizor/administrator, după caz, acesta fiind răspunzător de corectitudinea şi completitudinea datelor introduse.

În temeiul acestor obligaţii, Consiliul Concurenţei a adoptat regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat. 

Registrul ajutoarelor de stat, denumit în continuare RegAS, reprezintă un sistem de evidenţă electronică a ajutoarelor acordate tuturor categoriilor de beneficiari, indiferent de obiectivul acordării, instrumentul utilizat, categoria de fonduri implicate şi de tipul sau natura furnizorului.

RegAS conţine componente funcţionale specifice care facilitează accesul la datele şi informaţiile încărcate în baza de date prin intermediul unui portal web.

Accesul la RegAS se va realiza din pagina de internet a Consiliului Concurenţei dedicată ajutorului de stat – www.ajutordestat.ro, care a fost definită ca punct naţional de informare în acest domeniu.

Ordinul stabileşte informaţiile încărcate în baza de date RegAS, referitoare la măsurile de ajutor,  actele de acordare a finanţărilor, actele de acordare a ajutoarelor, plăţi, recuperare, acţiuni în instanţă etc..

Pentru a permite verificarea ex-ante a eligibilităţii beneficiarilor şi completarea raportărilor solicitate României de către Comisia Europeană, începând cu luna iulie 2016, RegAS va include şi informaţii istorice referitoare la ajutoarele acordate şi cele plătite beneficiarilor în perioada 2012-2015.

RegAS nu conţine informaţii referitoare la facilităţile sau finanţările acordate de diverse autorităţi sau instituţii din România care nu reprezintă ajutoare de stat.

Administrarea RegAS este realizată, în comun, de către Consiliul Concurenţei şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Consiliul Concurenţei acordă drepturilor de acces în sistem utilizatorilor instituţionali şi individuali, administrează şi actualizează nomenclatoarelor utilizate de RegAS, face toate modificările ulterioare a RegAS, pe întreaga durată de existenţă a acestuia, validează informaţiile referitoare la măsurile de ajutor încărcate de utilizatorii individuali în RegAS, gestionează alertele generate de sistem referitoare la aspecte privind nerespectarea reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

Următoarele fapte ale utilizatorilor individuali atrag retragerea dreptului de acces al acestora la RegAS:

  • nerespectarea regulilor privind confidenţialitatea informaţiilor încărcate în baza de date RegAS;
  • tentativa de a afecta sau afectarea integrităţii ori securităţii bazei de date sau a sistemului informatic RegAS;
  • transmiterea către terţi a informaţiilor privind contul de utilizator şi parola de acces la RegAS. 

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here