Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, persoanele fizice trebuie să promoveze un examen care se organizează de Camera Consultanților Fiscali în bază unui regulament aprobat de Consiliul Superior și publicat în Monitorul Oficial, Partea I.

În vederea înscrierii la examen, cadidaţii persoane fizice sunt obligaţi să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să fie licențiați ai unei facultăţi cu profil economic;
 • să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi:
  • elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;
  • administrare fiscală;
  • elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;
  • activitate financiar-contabilă;
  • activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;
  • activitate de consultant fiscal asistent.
 • să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităţilor enumerate anterior;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesie.

Dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Camera Consultanților Fiscali, și va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal;
 • curriculum vitae;
 • diplomă de studii superioare în copie legalizată, precum și copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
 • carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociațiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
 • actul de identitate, în copie;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • certificatul de cazier fiscal;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituția medicală la care este înregistrat;
 • trei fotografii 2/3 cm.

La depunerea documentelor candidatul plăteşte în contul Camerei Consultanților Fiscali taxa pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabilește prin hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali.

Cum devin consultant fiscal asistent ?

Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, persoanele fizice trebuie să promoveze un examen care se organizează de Camera Consultanților Fiscali în bază unui regulament aprobat de Consiliul Superior și publicat în Monitorul Oficial, Partea I.

În vederea înscrierii la examen, cadidaţii persoane fizice sunt obligaţi să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învăţământ superior cu durată stabilită de lege;
 • să aibă o experienţă profesională de minimum 2 ani;
 • să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din OG nr.71/2001;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

Dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Camera Consultanților Fiscali, și va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la examen pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent;
 • curriculum vitae;
 • diplomă de studii superioare în copie legalizată, precum și copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
 • carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociațiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
 • actul de identitate, în copie;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • certificatul de cazier fiscal;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituția medicală la care este înregistrat;
 • trei fotografii 2/3 cm.

La depunerea documentelor candidatul plăteşte în contul Camerei Consultanților Fiscali taxa pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabilește prin hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali.

Ai nevoie de Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI?

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here