Într-un articol publicat ieri am început prezentarea modalităţii de depunere electronică a declaraţiilor fiscale, accentul căzând pe redarea succintă a principalelor etape de urmărit şi certificatul digital calificat. În materiul de astăzi vom continua cu informaţiile referitoare la reînnoirea certificatului digital calificat şi revocarea accesului la serviciul de depunere online.

* Reînnoirea certificatului digital calificat

În cazul în care certificatul digital a fost reînnoit, nu mai este necesară depunerea de acte suplimentare. Descărcaţi documentul de confirmare la această adresă.

Completaţi documentul de confirmare, aplicaţi semnătura dvs. digitală şi trimiteţi acest fişier prin e-mail la firma care v-a eliberat certificatul. Aceasta va aplica semnătura electronică în căsuţa Semnătură autoritate de certificare, după care va înapoia pe adresa dvs. de e-mail documentul confirmat.

Accesaţi portalul ANAF, pagina Declaraţii electronice, meniul Reînnoire certificate calificate şi transmiteţi documentul de confirmare. Veţi primi un e-mail anunţându-vă că noul număr al certificatului a fost introdus în baza de date a ANAF.

Această procedură se aplică în următoarele situaţii:

  • când aţi reînnoit certificatul (după expirarea valabilităţii iniţiale);
  • când aţi schimbat furnizorul de certificate calificate, dar datele de înregistrare ale persoanei (adresa de e-mail, nume, prenume, …) sunt aceleaşi;
  • când aţi primit un token nou (în caz de pierdere, reînnoire, deteriorare).

* Ghid pentru reînnoirea certificatelor pe portalul ANAF

Descărcați un nou formular de document de confirmare, îl completați cu datele dvs și semnați documentul cu noul certificat păstrând aceași adresă de email folosită și la înregistrarea certificatului (adresa de email trecută în formularul 150). 

 Asigurați-vă că ați semnat cu noul certificat parcurgând următorii pași: 

 1. Apăsați click dreapta pe câmpul semnăturii din documentul de confirmare.

ghid1

 2. Alegeți a treia opțiune „Show Signature Properties”.

ghid2

 3. Apăsați butonul „Show certificate”.

ghid3

În această fereastră puteți verifica perioada de valabilitate. Opțional, puteți apăsa pe „Tab-ul” „Details” unde puteți vedea și Serial number-ul certificatului.

ghid4
După ce v-ați asigurat că ați semnat documentul de confirmare cu noul certificat, îl transmiteți la adresa de confirmare a autorității care v-a emis certificatul. 

După ce primiți ca răspuns pe email documentul de confirmare semnat și de către autoritatea  care a emis certificatul, trimiteți acest fișier pe portalul ANAF, în secțiunea „Declaraţii electronice” și sub-secțiunea „Reînnoire certificate calificate”.

ghid5

ghid6
De regulă, după actualizarea datelor în sistem, care se face în maxim 4 zile lucrătoare de la trimitere, se trimite automat un e-mail de confirmare, care va informează că noul număr al certificatului a fost introdus în baza de date a ANAF și că puteți folosi noul certificat calificat pentru a accesa serviciile ANAF și a depune documente electronice.

Neprimirea acestuia de către contribuabil nu reprezintă un obstacol procedural, tehnic sau de altă natură, pentru depunerea documentelor în format electronic. După acest termen puteți încerca să utilizați serviciul de depunere prin internet. Recipisa primită în urma depunerii este o confirmare a posibilităţii tehnice de utilizare a serviciului “Depunere documente electronice”. 

* Revocarea accesului la serviciul de depunere on-line

Pot exista cazuri în care agentul economic care depune declaraţiile online doreşte să renunţe la acest serviciu, de exemplu, când persoana împuternicită să aplice semnătura digitală nu mai lucrează pentru aceeaşi firmă.

Revocarea accesului la serviciul de depunere online

Dacă cererea se depune chiar de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura online cu acest formular, modulul “Revocare online – formulare 151/153” din pagina “Declaraţii electronice”.

Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, se foloseşte formularul 151. Documentul se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

  • actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie;
  • documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi copie;
  • împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului.

Atenţie! prin formularul 151 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul online.

Revocarea accesului la serviciul “Acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal”

Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului  se solicită de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura online, cu acest formular, modulul “Revocare online – formulare 151/153” din pagina “Declaraţii electronice”.

Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, se foloseşte formularul 153. Acesta se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

  • actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie;
  • documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi copie;
  • împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului Acces controlat la dosarul fiscal.

Atenţie! prin formularul 153 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul Acces controlat la dosarul fiscal.

Sursa: ANAF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here