În acest material vom reda instrucţiunile de utilizare a serviciului electronic pentru depunerea de declaraţii, enunţate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Aceste instrucţiuni descriu etapele necesare pentru transmiterea prin Internet a declaraţiilor fiscale, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 858/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

* Ce formulare fiscale se pot depune electronic?

Se pot depune în acest mod următoarele declaraţii:

  • Formular 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
  • Formular 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;
  • Formular 102 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”;
  • Formular 103 “Declaraţie privind accizele”;
  • Formular 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”;
  • Formular 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;
  • Formular 120 “Decont privind accizele”;
  • Formular 130 “Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”;
  • Formular 200 “Declaraţie privind veniturile realizate”;
  • Formular 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
  • Formular 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
  • Formular 390 “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri”;
  • Formular 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”;
  • Formular 710 “Declaraţie rectificativă”.

decel3

* Etapele pe scurt

1. Obţineţi un certificat de semnătură electronică de la o firmă autorizată.

2. Instalaţi programul Adobe Reader 8.2. sau Adobe Reader 9.3.

3. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completaţi-l (dvs. şi furnizorul certificatului) şi transmiteţi-l la ANAF (prin opţiunea înregistrare certificate calificate din modulul Declaraţii electronice).

4. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea de utilizare a serviciului de depunere electronică (formularul 150).

5. Prezentaţi documentele necesare la orice unitate fiscală (împuternicirea, act identitate, formularul 150).

6. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 150, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal. După acest termen puteţi încerca să utilizaţi serviciul de depunere declaraţii chiar dacă nu aţi primit confirmarea pe mail. Dacă întâmpinaţi probleme, trimiteţi mesajul de eroare pe adresa de mail Admin.Portal@mfinante.ro

7. Descărcaţi formularele electronice de pe portalul ANAF.

8. Completaţi formularele de declaraţii.

9. Transmiteţi declaraţiile.

10. Examinaţi starea declaraţiilor transmise.

* Despre certificatele digitale calificate

Pentru a transmite o declaraţie fiscală prin Internet trebuie să aplicaţi o semnătură electronică obţinută printr-un certificat digital. Conform OMEF nr. 858/2008, certificatele digitale se obţin de la furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Acest certificat digital este denumit  certificat digital calificat.

Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi, este stabilit şi publicat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale AICI.

Cu un singur certificat puteţi semna declaraţii fiscale pentru mai mulţi contribuabili, dacă aveţi împuternicirea lor.

Dacă o firmă (de ex. de contabilitate) care ţine evidenţele fiscale ale unor clienţi, doreşte să folosească mai mulţi angajaţi pentru semnarea electronică a declaraţiilor fiscale, atunci fiecare angajat va avea un certificat digital pe o adresă proprie de e-mail (nu adresa unică a firmei).

Pentru siguranţa transmiterii datelor, trebuie ca certificatul digital calificat deţinut de dvs. să fie confirmat de cel care vi l-a eliberat. Pentru aceasta, descărcaţi următorul document de confirmare de pe portalul ANAF, pagina Asistenţă Contribuabili, modulul Toate formularele cu explicaţii la această adresă.

Completaţi documentul de confirmare, aplicând semnătura digitală în căsuţa Semnătură utilizator.

Completaţi documentul doar în jumătatea de sus, nu semnaţi şi în locul Autorităţii de Certificare.

decel1

La apăsarea pe butonul Validate Signature nu trebuie să apară erori. Dacă aveţi probleme, apăsaţi AICI. Trimiteţi acest fişier prin e-mail la firma care v-a eliberat certificatul digital. Aceasta va verifica datele din documentul dvs. şi va aplica semnătura electronică în căsuţa Semnătură autoritate de certificare, după care va înapoia pe adresa dvs. de e-mail documentul confirmat. 

Cu acest document vă înregistraţi acum la ANAF, astfel: intraţi pe portalul ANAF, meniul Depunere declaraţii, modulul înregistrare certificate calificate. Selectaţi (cu butonul Browse) documentul de confirmare, apoi îl trimiteţi apăsând butonul Transmite documentul.

decel2

Apoi introduceţi următoarele date:

– codul unic de identificare al contribuabilului (adică agentul economic pentru care veţi transmite declaraţiile fiscale);

– denumirea contribuabilului;

– adresa contribuabilului.

Apăsaţi apoi butonul Submit pentru transmiterea acestor date.

Pe ecran se va afişa formularul 150 “Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, completaţi cu datele pe care le-aţi introdus mai înainte. Apăsaţi butonul Tipăreşte cererea pentru a obţine un formular pe hârtie. Pentru declaraţia 200 privind veniturile realizate, apăsaţi AICI.

Dacă aveţi dreptul să depuneţi declaraţii fiscale pentru mai mulţi contribuabili, apăsaţi pe Continuaţi cu înregistrarea unui alt CUI şi procedura se reia ca mai sus. Vă trebuie doar un singur certificat calificat, dar trebuie să aveţi împuternicire de la fiecare contribuabil.

Pregătiţi următoarele documente:

  • formularul 150 listat, pe care aveţi semnătura şi ştampila contribuabilului pentru care veţi depune declaraţiile;
  • documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie;
  • documentul, în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, sau documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Acest document se depune în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.
  • documentul, în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale); sau, în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil.

Apoi prezentaţi aceste documente la orice unitate fiscală (pentru adresele unităților fiscale, apăsaţi AICI). Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifică realitatea datelor înscrise în cerere.

De regulă, puteţi utiliza serviciul Depunere declaraţii on-line după 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal, chiar dacă nu aţi primit confirmarea prin e-mail, neprimirea acesteia de către contribuabil nu reprezintă un obstacol procedural, tehnic sau de altă natură, pentru depunerea declaraţiilor.

Recipisa primită în urma depunerii este o confirmare a posibilității tehnice de utilizare a serviciului “Depunere declaraţii”. Dacă întâmpinaţi probleme, trimiteţi mesajul de eroare pe adresa de email Admin.Portal@mfinante.gov.ro

Mâine vom reveni cu mai multe informaţii legate de acest subiect, prezentându-vă practic, cu imagini, fiecare pas pentru completarea, depunerea şi vizualizarea formularelor, prin mijloace electronice.

Sursa: ANAF

1 COMENTARIU

 1. buna ziua, am completatformulari declaratia unica ptr pers fizica autorizata ,cu tote datele cerute dar cand am transmis_o apare eroare “declaratia nu exista’,este posibil ca ac declaratie sa nu se poata transmite electronic,.Am semnatura electronia olteanu elena contab 33576426 cod semnat 83PbZpeP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here