În cadrul societăţii „Albinuţa”, ca urmare a unui control intern desfăşurat în anul 2014, se constată că societatea a încasat contravaloarea unei facturi reprezentând prestare de servicii în suma de 20.000 de lei, fără ca factura respectivă să fie înregistrată în contabilitate la momentul emiterii ei, anul 2013. Din punct de vedere al politicilor contabile, pentru societatea „Albinuţa”, această eroare este semnificativă. Cota de impozit pe profit este 16%, iar cota de TVA este 24%. Majorarea de întârziere este 1000 de lei pentru anul 2013 şi 500 de lei pentru anul 2014.

Cadrul legal aplicabil în cazul corectării erorilor constatate în contabilitate

În cazul corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanţul perioadei anterioare celei de raportare. Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente, nu se consideră încalcare a principiului intangibilităţii (pct. 44 din OMFP nr. 3055/2009).
Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza sau de a nu utiliza informaţii credibile care:
– erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
– ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.
Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor. Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat.
Totuşi, pot fi corectate pe seama contului de profit şi pierdere erorile nesemnificative. Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influenţeze informaţiile financiar-contabile. Se consideră că o eroare este semnificativă dacă aceasta ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale. Analizarea dacă o eroare este semnificativă sau nu se efectuează în context, având în vedere natura sau valoarea individuală sau cumulată a elementelor.
În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate. Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii.
În cazul erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informaţiilor comparative prezentate în situaţiile financiare. Informaţii comparative referitoare la poziţia financiară şi performanţa financiară, respectiv modificarea poziţiei financiare, sunt prezentate în notele explicative.  
Înregistrarea stornării unei operaţiuni contabile aferente exerciţiului financiar curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii iniţiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversă a acesteia (stornare în negru), în funcţie de politica contabilă şi programele informatice utilizate (pct. 63 din OMFP nr. 3055/2009).
 
În contabilitatea societăţii „Albinuţa” se vor evidenţia următoarele înregistrări:
Corectarea erorii prin înregistrarea facturii omise:                    

4111 Clienţi

=

%

24800 lei

 

 

1174 Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor

20000 lei

 

 

4427 TVA colectată

4800 lei


Notă: în cazul în care această factură omisă era o factură de presări servicii de la furnizor, înregistările erau:

%

=

401 Furnizori

24800 lei

1174 Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor

 

 

20000 lei

4426 TVA deductibilă

 

 

4800 lei

Diferenţa de impozit:

1174 Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor

=

4411 Impozit pe profit

3200 lei

= 20000 x 16%

Majorarea de întârziere:

%

=

4481 Alte datorii faţă de bugetul de stat

1500 lei

1174 Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor

 

 

1000 lei

6581 Alte cheltuieli de exploatare

 

 

500 lei

Răspunderea în cazul erorilor constatate în contabilitate

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz (art. 6 din Legea nr. 82/1991).
Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective (art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991).
Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale (art. 10 alin. (4) din Legea nr. 82/1991).
——————————(P)——————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here