Camera Deputaţilor are programate două şedinţe pentru astăzi şi mâine. Actele normative care sunt trecute pe ordinea de zi sunt următoarele:
PROCEDURĂ DE URGENŢĂ
• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare;
• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale;
• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
PRIMA CAMERĂ SESIZATĂ
• Propunerea legislativă pentru schimbarea denumirii satului Brazii comuna Răduleşti, judeţul Ialomiţa, în satul Răduleşti;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României cu modificările şi completările ulterioare;
• Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de garanţie între Statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din ţările şi teritoriile de peste mări;
• Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005.
REEXAMINĂRI
• Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal.
ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE
• Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 30 din Legea nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, local şi judeţean;
• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă.
ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE
• Propunerea legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii;
• Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani;
• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment;
• Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localitaţi.
AMÂNATE
• Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;
• Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret;
• Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here