23 Februarie, 2018

Cum arată ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor din 10 şi 11 iunie 2013

Camera Deputaţilor va avea două şedinţe, astăzi şi mâine, iar actele normative trecute pe ordinea de zi sunt următoarele:

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative;

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative;

• Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe;

• Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a Administraţiei Fiscale) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 8 mai 2013;

• Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

PROCEDURĂ DE URGENŢĂ

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene;

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România;

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.

REEXAMINĂRI

• Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene.

PRIORITĂŢI LEGISLATIVE

• Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin.

ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate;

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă;

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii.

ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

• Propunerea legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii;

• Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani;

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment;

• Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localitaţi;

• Propunerea legislativă privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Herghelii de Stat”;

• Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional “Constantin Brâncuşi”;

• Propunerea legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului;

• Proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România;

• Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007;

• Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

• Proiectul de Lege privind modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

• Propunerea legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România;

• Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului;

• Propunerea legislativă privind interzicerea cultivării şi importului Organismelor Modificate Genetic (OMG), şi interzicerea importului, producţiei şi comercializării produselor care conţin Organisme Modificate Genetic (OMG).

AMÂNATE

• Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;

• Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret;

• Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu