Camera Deputaţilor va avea două şedinţe, astăzi şi mâine, iar actele normative trecute pe ordinea de zi sunt următoarele:
• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
• Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe;
• Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a Administraţiei Fiscale) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 8 mai 2013;
• Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

PROCEDURĂ DE URGENŢĂ

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene;
• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România;
• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.

REEXAMINĂRI

• Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene.

PRIORITĂŢI LEGISLATIVE

• Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin.

ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate;
• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii.

ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

• Propunerea legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii;
• Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani;
• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment;
• Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localitaţi;
• Propunerea legislativă privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Herghelii de Stat”;
• Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional “Constantin Brâncuşi”;
• Propunerea legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului;
• Proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România;
• Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007;
• Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
• Proiectul de Lege privind modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
• Propunerea legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România;
• Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului;
• Propunerea legislativă privind interzicerea cultivării şi importului Organismelor Modificate Genetic (OMG), şi interzicerea importului, producţiei şi comercializării produselor care conţin Organisme Modificate Genetic (OMG).

AMÂNATE

• Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;
• Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret;
• Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here