Ministerul Dezvoltării a postat în dezbatere publică Ordinul privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale și de modificare și completare a unor tipizate aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2068/2015.

Toate organel fiscale locale le vor afişa pe paginile proprii de internet şi le vor printa, pentru a le pune la dispoziţia cetăţenilor. Unele dintre formulare au şi modificări faţă de anul 2015, dar multe dintre ele au acelaşi conţinut.

Este vorba despre aproximativ 40 de astfel de tipizate, printre care: Declarație pentru scoatere din evidență a  mijloacelor de transport, Nota de plată, Borderou desfășurător al încasărilor, Proces verbal de verificare gestionară, Registru de rol nominal unic, Registru de rol alte venituri, Extras de rol, Matricolă pentru evidenţa centralizată a impozitului pe clădiri, a taxei pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, Borderou de debite – scăderi, Confirmare de primire a debitelor, Aviz de inspecție fiscală, Proces-verbal de reținere/restituire de înscrisuri, Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local, în urma controlului fiscal, Decizie privind nemodificarea bazei de impunere, Invitaţie, Somaţie, Titlu executoriu, Decizie de instituire/ridicare a măsurilor asiguratorii, Adresă de înfiinţare a popririi asiguratorie, Proces-verbal de identificare bunuri mobile/imobile, Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile/mobile, Proces-verbal de constare a contravenţiei.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here