Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat au fost aprobate printr-o Hotărâre în şedinţa de ieri a Guvernului.
Acestea sunt valabile pentru anul şcolar/universitar 2013-2014.
În anunţ se mai precizează şi că Hotărârea de Guvern nu generază “cheltuieli bugetare suplimentare şi nici creşteri numerice ale totalului normelor/posturilor didactice la nivel naţional”.

CIFRELE DE ŞCOLARIZARE

• Învăţământ preşcolar – 665.000
• Învăţământ primar – 925.000
• Învăţământ secundar
° Învăţământ gimnazial – 850.000
° Învăţământ liceal – 232.000
• Învăţământ profesional – 26.000
• Învăţământ postliceal (numărul locurilor în anul I) – 22.806
• Învăţământ de artă şi sportiv – 91.500
• Învăţământ special pentru preşcolari şi elevi cu deficienţe şi boli cronice – 28.250
• Învăţământ superior – numărul de granturi de studii
° Ciclul universitar de licenţă (anul I) – 62.400
° Ciclul universitar de masterat – 35.600
° Universitare-rezidenţiat – 4.000
° Ciclul universitar de doctorat – 3.000
• Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul M.E.N. pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diaspora
° Învăţământ preuniversitar – 1.800
° Învăţământ superior – 4.945
° Numărul total de luni-bursă – 500
• Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul M.E.N. pentru cetăţenii străini
° Învăţământ preuniversitar – 1.800
° Învăţământ superior – 4.550
° Numărul total de luni-bursă – 1.700

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here