Prin contestaţia introductivă de instanţă s-a solicitat de către P.D.G. în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa anularea deciziei având ca obiect acordarea pensiei anticipate parţial şi emiterea unei noi decizii de pensionare prin care să se valorifice şi adeverinţa nr.50/24.03.2001 emisă de fostul angajator privind acordarea grupei I-a de muncă, ceea ce îi afectează cuantumul legal al pensiei ce i se cuvenea.

În dovedirea acțiunii, contestatorul a solicitat incuviintarea probei cu înscrisuri.

Ce apărări concrete a formulat pârâta în cauză?

Pârâta a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care aceasta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat?

Prin sentinţa civilă nr.2430/15.12.2010, instanța de fond a admis contestaţia, a anulat decizia de pensionare şi a obligat intimata să emită o nouă decizie de pensionare prin care să fie valorificată şi adeverinţa sus-menţionată din care a rezultat că, în perioada în litigiu, contestatorul şi-a desfăşurat activitatea în grupa I de muncă, reţinând în esenţă prima instanţă că intimata nu era îndreptăţită să cenzureze cuprinsul acestei adeverinţe cu privire la grupa de muncă. 

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către pârâtă şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară? Cum a argumentat instanța superioară hotărârea respectivă?

Da, sentinţa instanţei de fond a fost atacată cu recurs de către  pârâtă, iar curtea de apel a reţinut că acesta este întemeiat, drept pentru care l-a admis, a modificat în parte sentinţa primei instanţe, iar pe fond contestaţia a fost respinsă ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa superioară a avut în vedere următoarele considerente:
  • Instanţa de recurs a reţinut că în mod corect pârâta nu a procedat la emiterea deciziei de pensionare, de valorificarea adeverinţei în raport de menţiunile din cuprinsul acesteia întrucât, pe de o parte, nu cuprinde toate elementele necesare pentru a se în favoarea contestatorului grupa I de muncă în raport de prevederile Ordinului nr.50/1990 anexa 1, o situaţie similară rezultând şi din carnetul de muncă.
  • Prin valorificarea unei adeverinţe prin care se efectuează menţiuni cu privire la grupa I de muncă emisă de un angajator-de către Casa judeţeană de pensii- se pot cenzura de către aceasta condiţiile legale pentru acordarea grupei de muncă în condiţiile în care din carnetul de muncă nu rezultă îndeplinirea acestor condiţii.
  • Pe de altă parte, cadrul procesual prin care contestatorul avea posibilitatea să solicite acordarea grupei I de muncă, era în raporturile cu fostul angajator, care are calitate procesuală pasivă şi nu Casa judeţeană de pensii, aceasta din urmă putând proceda la valorificarea grupei de muncă solicitate doar după clarificarea situaţiei juridice în litigiu în cadrul procesual corespunzător cu angajatorul după verificarea tuturor condiţiilor prevăzute de Ordinul nr. 50/1990.
Are calitate procesuală pasivă angajatorul la care şi-a desfăşurat activitatea contestatorul în perioada în litigiu, instanţa de judecată urmând să stabilească dacă este cazul acordării acestei grupe de către angajator şi în consecinţă, în raport de aceste constatări, să dispună eventual valorificarea acestei grupe de muncă de către casa de pensii prin emiterea unei noi decizii de pensionare.
 
Extras din Decizia nr.  548/10.03.2011, Curtea de Apel Ploieşti

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here