O recentă propunere de hotărâre de Guvern, iniţiată de MMFPS, are drept obiect aprobarea noului Statut al Casei Naţionale de Pensii Publice, urmând să fie abrogată Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

De la data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a devenit Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP),  sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

CNPP are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice, învestite cu personalitate juridică.

CNPP are în subordine Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM, care este instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică şi care are în subordine centre regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă. De asemenea, CNPP are în subordine Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului din Domeniul Pensiilor Publice.

CNPP este acţionar unic la Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „TBRCM” – S.A.

În cadrul CNPP funcţionează Comisia centrală de contestaţii, ca organism care examinează şi soluţionează contestaţiile depuse împotriva deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi care urmăreşte aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale din domeniul pensiilor publice.

Dintre atribuţiile organizatorice ale CNPP, astfel cum urmează să fie stabilite prin viitorul Statut, amintim:

– propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi prezintă spre avizare Minsterului Sănătăţii criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate a asiguraţilor;

– stabileşte, în cooperare cu casele de pensii sectoriale, modalitatea tehnică de evidenţă a contribuabililor şi beneficiarilor sistemului public de pensii, a drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale, precum şi a modului de colaborare cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

– organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform legii;

– organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare provenite din declaraţiile individuale de asigurare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

– stabileşte procedurile de regularizare a sumelor plătite în plus de către contribuabili, în aplicarea prevederilor legale naţionale şi internationale din domeniul său de competenţă;

– stabileşte anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului cumulat, la cererea asiguratului, precum şi tarife şi comisioane pentru operaţiuni efectuate de către structurile sale teritoriale pentru terţi;

– organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;

– organizează şi păstrează evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

– coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi, cu precădere, activitatea preventivă desfăşurată de personalul propriu sau de asociaţiile profesionale de asigurare;

– emite, respinge sau retrage autorizaţia de funcţionare pentru asociaţiile profesionale de asigurare;

– îndrumă şi controlează modul de acordare a drepturilor de asigurare ca urmare a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi, după caz, poate constata cazurile asigurate şi stabili drepturile de asigurare;

– aplică sancţiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu îşi duc la îndeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prin personalul abilitat în acest scop de CNPP.

– organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii obligatorii administrate privat pentru asiguraţii aflaţi în evidenţa sa, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

– controlează modul de acordare a prestaţiilor şi serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale de către casele teritoriale de pensii;

– îndrumă şi controlează activitatea privind acordarea compensaţiilor pentru atingerea integrităţii persoanelor care au suferit accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, despăgubiri în caz de deces şi rambursări de cheltuieli.

4 COMENTARII

 1. În luna nov. 2014 am depus o cerere la Soc. Active Lichidator IPURL respectiv Beta Insovency IPURL nr. înreg. 4132, prin care am solicitat eliberarea unei adeverinţe pentru perioada iunie 1971- februarie 1972 cât am fost angajat, imediat după absolvirea Şcolii Profesionale de Construcţii-Montaj Bucureşti, ca lacatus mecanic la Întreprinderea Prefabricate din Beton- platforma Bragadiru. Între timp întreprinderea a suferit numeroase modificari de denumire, (…Compreciv/Comprecif ..) transformare,preluare..etc, pană ce a intrat in insolvenţă şi lichidare în portofoliul Soc. Active Lichidator IPURL / Beta Insovency IPURL, condusa de Victorita OPREA. Am 62 de ani , am lucrat in grupe de munca iar adeverinta de la respectivul lichidator imi este necesară la dosarul de pensionare, dar aceasta societate refuza sa elibereze adev. din “motive” halucinante care nu au legatura cu solicitantul. Am facut reveniri pete reveniri dar in zadar. Ce mai pot face ca sa obtin adeverinta care de altfel prin lege orice detinator de arhiva este obligat sa elibereze la cerere orice adeverinta. Cum poate intervenii Min.Muncii-CNPP, ITM in aceasta situatie? Multumesc

 2. Stimata Dona Paun,
  Multumesc pt. raspunsul trimis Inst. Avocatul Poporului prin care mentionati ca “se doreste” solutionarea transferului pensiei mele, la mine in SUA, in luna viitoare, Noiembrie dar puteti fi ceva mai concret in aceasta problema cae dureaza de mai mult de 8 luni ?!! Trebuie sa precizez ca adaugarea numelui sotului la numele meu initial ( nu o schimbare totala de nume) a figurat in ultima procura de mandat din 09/10/2013, dar tot ce mi-a cerut mandatarul, Vasile Maxim, la acel timp, a fost o copie a pasaportului meu, ceea ce am trimis si n-a fost nici-o problema de atuncea, pina cind am solicitat transferul pensiei la mine, si atunci, pe la inceputul lunii Martie 2015, mandatarul mi-a cerut mai multe documente pe care le-am trimis imediat. Din aceiasi luna eu nu am mai comunicat cu mandatrul ci doar prin email cu fiica lui, LIliana Suciu, de la care n-am primit nici-o informatie despre necesitatea unui nou CNP de care eu nici n-am avut nici-o ideie ca l-am detinut vreo-data. Toate acestea le-am comunicat, de multe ori, in detalii, Casei de Pensii-Brasov, dar pina foarte recent, n-am primit nici-un raspuns de la ei. Eu am plecat legal in 1985 fara nici-un document legal si fara sa-mi fie ingaduit sa iau cu mine orice alta documentatie sau informatii legale, sau addrese din strainatate. Deci, nu este vina mea ca acel vechi CNP s-a pierdut de mult, dar aceasta n-a impiedicat diferitii mandatari, sa incaseze pensia mea pt. mai bine de 15 ani ?!!
  Sper sa primesc curind direct de la dvstr., un raspuns mai concret asa cum am primit recent de la CP-Brasov despre trasnferul pensiei curente si celor restante in $, si direct in banca mea, comform informatiilor bancare timise Casei de Pensii-Brasov din Martie 2015.
  Cu tot respectul,
  Rodica G. Potter romgp@comcast.net

 3. Buna ziua, va rog sa-mi spuneti cand se intocmesc / trimit normele de aplicare a recalcularii pensiei anticipate partiale conform modificarii art. 65 din legea 263/2010. La Casa de pensii Bucuresti nu se face nimic fara aceste norme. Multumesc.

 4. locuiesc in Canada si am aplicat pentru Old Age Security Pension. Oficiile Canadiene au trimis mai multe cereri de informatii de la d-voastra pentru perioadele de contributie de cand am lucrat in Romania si nu au primit niciun raspuns.Numarul dosarului de pensionare 206809 CNP 1460417400161. Va rog sa-mi trimiteti aceste validari a perioadelor de contributie la adresa ivanciucristian@yahoo.com Multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here