Poziţia CSM a fost făcută publică prin Comunicatul de presă dat ca urmare a propunerii Ministerului Justiţiei de încheiere a unui MEMORANDUM  cu tema Stadiul măsurilor necesare în vederea pregătirii intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă al României (Legea nr. 134/2010, republicată).

Comunicatul Biroului de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media invocă lipsa unei finanţări corespunzătoare, care să asigure un suport eficient procesului de implementare la nivelul instanţelor din România, ceea ce a determinat Consiliul Suprem al Magistraturii să aprecieze ca inoportună intrarea în vigoare la 1 septembrie 2012 a Noului Cod de Procedură Civilă.

Consiliul Superior al Magistraturii reaminteşte că Memorandumul aprobat în şedinţa guvernului din data de 13 iunie 2012, referitor la „Suplimentarea bugetului alocat Ministerului Justiţiei pentru anul 2012 şi a numărului maxim de posturi aprobat pentru această instituţie, în vederea implementării noului Cod de procedură civilă, asigurarea finanţării unor posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi susţinerea în dezvoltarea şi adaptarea infrastructurii instanţelor judecătoreşti la noile cerinţe determinate de impactul noilor coduri”, care, în fapt, viza finanţarea posturilor existente în sistem (vacante şi nefinanţate), nu s-a finalizat printr-o rectificare bugetară.

În aceste condiţii, a lipsei unei minime finanţări a instanţelor judecătoreşti, CSM apreciază că acestea nu vor putea pune în aplicare Codul de procedură civilă, la data de 1 septembrie 2012.

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii propune rediscutarea, cu toţi factori responsabili, în termeni realişti, a calendarului de implementare a Noului Cod,  astfel încât demrsul să fie sustenabil din perspectiva necesarului de resurse umane şi infrastructură, cerute de aplicarea prevederile noului cod.

În ceea ce priveşte solicitarea Ministerului Justiţiei de a contribui la întocmirea Memorandumului de informare asupra stadiului pregătirii implementării noului Cod de procedura civilă, cu rezerva exprimată anterior, referitoare la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă în întregul său, CSM a comunicat o serie de precizări.

Transmise premierului României în continuarea scrisorii conţinând cele de mai sus, precizările arată că, sub aspect legislativ, pentru ca intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă să nu determine dificultăţi majore pentru instanţele chemate să îl aplice, se impune fie amânarea de la aplicare a unora dintre prevederi, reglementarea unor situaţii tranzitorii sau instituirea unor derogări în privinţa unora dintre dispoziţiile procedurale, fie chiar modificarea unor alte acte normative a căror aplicare determină o încărcătură importantă în activitatea unor instanţe.

Documentul propune, în primul rând, modificări ale Codului de procedură civilă sau ale Legii de punere în aplicare a acestuia, propuneri care sunt motivate prin:

– necesitatea unei modificări legislative care să stabilească, cu caracter tranzitoriu, obligativitatea desfăşurării procedurii scrise în căile de atac de către instanţa de control judiciar;

– necesitatea degrevării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de soluţionarea recursurilor împotriva hotărârilor privind apărarea drepturilor nepatrimoniale

– necesitatea unei modificări legislative care să permită conducătorului instanţei/parchetului să întocmească actele necesare, conform noului Cod de procedură civilă, pentru susţinerea recursului în cauzele în care instanţele/parchetele au calitatea de parte.

În secţiunea privind modificări ale altor acte normative, se propune:

– schimbarea competenţei teritoriale în cazul contravenţiilor referitoare la neplata rovinietei la instanţa de domiciliu a contravenientului;

modificarea statutului asistenţilor judiciari şi alocarea posturilor corespunzătoare pentru posturi de judecători la instanţele la care aceştia funcţionează;

– modificarea legislaţiei în materie electorală, în sensul arhivării buletinelor de vot de către alte instituţii publice decât instanţele, pentru eliberarea spaţiilor de depozitare ale acestora;

– preluarea Serviciilor de probaţiune în administrarea directă a Ministerului Justiţiei;

modificări legislative care să permită ocuparea posturilor de grefier vacante temporar, în anumite condiţii, şi crearea unui fond de rezervă de posturi de personal auxiliar de specialitate;

– modificări legislative în domeniul taxei de înmatriculare, în sensul instituirii unei proceduri administrative de restituire a taxei de poluare, cu consecinţa degrevării instanţelor judecătoreşti;

– necesitatea stabilirii competenţei de soluţionare în primă instanţă a conflictelor individuale de muncă de către tribunale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here