Senatul va dezbate, ca primă cameră sesizată, o propunere legislativă care modifică Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, mai exact prevederile privind sumele primite la data ieșirii la pensie a beneficiarului.

Inițiatorii consideră că randamentul bun nu poate fi scăzut de administratorii fondurilor private de pensii doar pe motive de criză financiară, astfel că trebuie corelate eforturile lor cu cele depuse de participanții la fond, care nu trebuie să sufere de pe urma unor astfel de situații: “Pe fondul crizei economice determinate de Covid-19 vedem că randamentele fondurilor de pensii administrate privat au scăzut cu peste 10%. Este de înțeles că nu putem avea un randament bun într-o astfel de situație, dar nici participanții la fonduri nu trebuie să fie văduviți de niște sume, mai ales că și sistemul public de pensii aplică indexarea cu 100% din rata inflației”, se arată în expunerea de motive a inițiativei legislative.

Noile prevederi stabilesc ca suma pe care o primesc înapoi participanții la un fond adiminstrat privat să nu fie mai mică decât valoarea contribuțiilor plătite, diminuate cu penalitățile și comisioanele legale, actualizate cu rata inflației. Astfel, va fi protejată valoarea reală a sumelor pe care toți participanții le plătesc la aceste fonduri.

Art. 135 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

Alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mică decât valoarea contribuțiilor plătite, diminuate cu penalitățile de transfer și comisioanele legale, actualizată cu rata înflației între data plății contribuțiilor și data ieșirii la pensie a participantului.

Inițiativa legislativă trebuie să treacă ulterior Senatului și de votul deputaților, pentru a intra în vigoare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here