Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă din 11.08.2015, aprobate prin Ordinul MFP nr. 920/2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 623 din 17 august 2015 (M.Of. nr. 623/2015).

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, unităţile emitente de vouchere de vacanţă sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de Ministerul Finanţelor Publice, avându-se în vedere următoarele criterii:

1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie având cod CAEN 1812 – “Alte activităţi de tipărire n.c.a.” şi/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 – “Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare”.

2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă, trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin un milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerţului sau în actul constitutiv, după caz.

3. Pentru unităţile solicitante care deţin autorizaţie pentru emiterea de tichete de masă şi/sau de tichete-cadou şi tichete de creşă, condiţia de existenţă a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat la data solicitării se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unităţile emitente de tichete de masă şi pentru unităţile emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă.

4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă pe suport hârtie trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului voucherelor de vacanţă sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:

a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie;

b) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care voucherul de vacanţă este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria voucherului, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia);

c) existenţa spaţiilor distincte necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii voucherelor de vacanţă pe suport hârtie. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);

d) conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;

e) mijloacele tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personalul specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui voucher de vacanţă pe suport hârtie pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora;

f) mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul voucherelor de vacanţă şi asigurarea protecţiei transportului voucherelor de vacanţă pe suport hârtie;

g) asigurarea transportului voucherelor de vacanţă pe suport hârtie neutilizate, în condiţii de securitate.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here