Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România a fost modificată de Legea nr.121/2023 care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial, după ce a fost promulgată de şeful statului. 

Astfel, sunt modificate criteriile de acordare, respectiv cauzele de încetare a calității de membru al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR) se stabilesc prin Statut, iar procedurile prin Regulamentul propriu de organizare și funcționare. Criteriile minimale care trebuie îndeplinite simultan pentru acordarea calității de membru al AOSR sunt următoarele:

a) pentru membrii titulari: deținerea gradului didactic de profesor universitar abilitat sau a gradului științific de cercetător științific gradul I, creatori de școli de cercetare în universități sau institute de cercetare, inițiatori de noi domenii de cercetare care au condus proiecte/programe de cercetare, autori ai unor lucrări de referință în domeniile de specialitate, cu dovezi ale recunoașterii științifice cuprinse în bazele de date indexate internațional;

b) pentru membrii corespondenți: deținerea gradului didactic de cel puțin conferențiar universitar sau a gradului științific de cel puțin cercetător științific gradul II, abilitați în domeniul lor de cercetare, autori ai unor lucrări de referință în domeniile de specialitate,
cu dovezi ale recunoașterii științifice cuprinse în bazele de date indexate internațional.

Evaluarea solicitărilor de acordare a calității de membru titular sau corespondent al AOSR se face prin procedura stabilită în Statut. Cauzele de încetare a calității de membru al AOSR sunt următoarele:

  • deces;
  • solicitarea scrisă de retragere din partea membrului AOSR;
  • condamnarea penală definitivă pentru fapte de natură să prejudicieze prestigiul și imaginea AOSR;
  • încălcarea gravă a prevederilor Statutului AOSR, aducând atingere intereselor și imaginii AOSR;
  • inactivitate nejustificată pentru o perioadă mai mare de 3 ani în cadrul AOSR.

Veniturile proprii realizate de către AOSR se gestionează în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Salarizarea personalului din aparatul de lucru al AOSR se face în condițiile aplicabile personalului bugetar

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here