Actul normativ analizat astăzi, OpANAF nr. 2393/2016, continuă seria reglementărilor în domeniul TVA și aprobă criteriile privind condiționarea înregistrării în scopuri de TVA.

Acesta se adresează societăților înființate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, ce se regăsesc în una din următoarele situații:

 • solicită înregistrarea în scopuri de TVA de la înființare, chiar dacă nu au atins plafonul cifrei de afaceri de 220.000 lei, posibilitate reglementată de art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal – înregistrare în scopuri de TVA prin opțiune de la înființare;
 • societatea a fost înființată în perioada anterioară, pe parcursul exercițiului realizează o cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei (nu atinge plafonul de la care ar fi obligată să se înregistreze în scopuri de TVA), însă optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal;
 • societatea a fost anterior înregistrată în scopuri de TVA, autoritățile fiscale au anulat din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA, societatea e eliminat cauzele ce au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA și dorește să se reînregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.

Observăm așadar că se păstrează procedura anterioară de reglementare, în sensul că în momentul în care societatea a depășit plafonul cifrei de afaceri de 220.000 lei, este obligată să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în termen de 10 zile de la finele lunii când s-a depășit plafonul, nu are condiționare de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.

Printr-un alt act normativ, respectiv prin OpANAF nr. 2048/2016, se solicită și în această situație depunerea celebrului formular 088, prin care trebuie să justifici capacitatea și intenția economică de a fi plătitor de TVA, fără însă să se solicite criteriile de condiționare, o situație de elucubrație fiscală.

Criteriile de condiționare privind înregistrarea în scopuri de TVA  sunt următoarele:

 • societatea are dreptul să desfășoare activități economice la sediu sau la punctul de lucru, respectiv nu se află sub interdicția de a desfășura activități la aceste puncte de lucru deținute;
 • administratorii sau asociații ce dețin mai mult de 50% din capitalul social nu trebuie să aibă înscrise în cazierul fiscal infracțiuni sau fapte prevăzute la unul din articolele din OG nr. 39/2015;
 • evaluarea societății pe baza analizei efectuate de organele fiscale privind intenția și capacitatea de a desfășura activități în sfera TVA; se va efectua analiza pe baza formularului 088.

În urma analizei, societatea va fi clasificată astfel:

 • cu risc fiscal scăzut;
 • cu risc fiscal mediu;
 • cu risc fiscal ridicat.

Efectul acestei clasificări este următorul:

 • societățile cu risc fiscal scăzut primesc dreptul de a se înregistra în scopuri de TVA;
 • societățile cu risc fiscal ridicat sunt respinse la înregistrarea în scopuri de TVA;
 • societățile cu risc fiscal mediu sunt invitate la sediul organului fiscal, în vederea dezvoltării analizei situației societății pentru a stabilii condițiile de aprobare sau respingere a solicitării.

Alte aspecte relevante:

 • pentru nicio societate nu se va respinge cererea, fără ca solicitantul să aibă dreptul să își expună punctul de vedere în fața organului fiscal.
 • dacă din documentație organul fiscal constată lipsa unor documente, aceasta notifică societatea în termen de 3 zile pentru completarea documentației.
 • dacă se impune, Direcția Antifraudă va efectua o verificare pe teren.

Prezenta procedură este aplicabilă numai societăților românești, sucursalele societăților străine ce funcționează în România sunt scutite de la aplicarea acestei proceduri.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here