Renovarea clădirilor istorice va fi mai scumpă pentru locuințe și mai ieftină pentru locațiile în care se desfășoară activități economice, potrivit un proiect de Ordin pus în dezbatere publică de Ministerul Culturii.

Actul normativ modifică Ordinul nr. 2664/2010, care stabileşte tarife diferentiate la momentul actual:

a) 1 leu/m2 suprafață desfășurată pentru clădiri cu destinația de locuință, sănătate, învățământ sau cultură, conform legii, inclusiv pentru anexele gospodărești, cu excepția acelor anexe care sunt folosite pentru activități economice

b) 5 lei/m2 suprafață desfășurată pentru clădiri și/sau anexe gospodărești în care se desfășoară activități economice.

Mai exact, proiectul stabilește un tarif unic, de 3 lei/m2 suprafaţă desfăşurată, pentru toate categoriile de lucrări de intervenţii, indiferent de beneficiar, finalitatea sau destinaţia imobilului, tarif care nu poate depăşi 15.000 lei.

Modificarea este justificată de faptul că “în practică, s-au constatat dificultăți în aplicarea O.M.C.P.N. nr. 2664/2010 deoarece, unele imobile pot fi încadrate atât în prevederile de la lit. a), cât și în cele de la lit. b) ale articolului 1”, conform Referatului de aprobare.

Suprafețele care vor sta la baza calculului tarifelor sunt cele precizate în documentația prezentată spre avizare, iar dacă aceste suprafețe nu sunt clar precizate, la solicitarea avizului de specialitate, se vor cere completările necesare.

Veniturile obținute din aceste noi tarife se gestionează în regim extrabugetar de către instituția care le percepe, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 387/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor, direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, și Administrația Fondului Cultural Național a unor activități finanțate integral din venituri proprii.

“Art. 3 – (1) Tarifele se percep indiferent de emitentul avizului, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, la care se depun solicitările de avize, precum şi contestaţiile, care verifică şi analizează conţinutul documentaţiei, în a căror rază teritorială se află imobilul. Eliberarea avizelor se face doar în baza dovezii achitării tarifului. “

Ordinul va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ai nevoie de Ordinul nr. 2664/2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desființare pentru imobilele aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcție avizate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here