Ministerul Sănătății crește plafonul de la care se acordă compensarea de 90% pentru medicamentele destinate pensionarilor, de la 1.139 lei la 1.299 lei/lună inclusiv.

Măsura a avut în vedere creşterea cu 14% a valorii punctului de pensie începând cu data de 1 septembrie 2020, precum şi prevederile art. 85 alin. (2) din Legea nr. 127/2019, cu modificările ulterioare, astfel încât să nu fie afectat accesul pensionarilor la medicamente compensate cu 90%.

Art. II – În cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 270 din 27 martie 2018, eu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau tară contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 479 din 5 iunie 2020, sintagma „venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.139 Ici/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri” se înlocuieşte cu sintagma „venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri”.

Art. IIIDispoziţiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 septembrie 2020.

Programul social cu privire la compensarea cu 90% a medicamentelor din sublista B prevăzută de HG nr. 720/2008, are, la acest moment, drept beneficiari, pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, iar finanţarea se asigură în proporţie de 50% din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi, respectiv, de 40% dc Ia bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii sub formă de transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Ca urmare a adoptării OUG nr. 135/2020, care a modificat, printre altele, art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, valoarea punctului de pensie va creşte de Ia 1.265 lei la 1.442 lei, majorându-se astfel cu 14%. Totodată, potrivit prevederilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 127/2019, cu modificările ulterioare, la determinarea cuantumului pensiei, fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.

Conform datelor oficiale, în perioada septembrie 2019 – iunie 2020, au fost eliberate un număr de 2.341.391 reţete aferente unui număr de 467.068 pensionari eu o valoare de consum de 199.443.780 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here