Guvernul a aprobat în şedinţa din 28 septembrie 2011, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, normele de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

Astfel, cei interesaţi de refacerea elementelor de construcţie de la nivelul faţadelor şi invelitorilor/teraselor care, prin nivelul avansat de degradare, prezintă pericol public, pot beneficia de credite bancare acordate de instituţii de credit/finanţatori, cu garanţie guvernamentală şi cu dobandă subvenţionată, pentru executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit deţinute.

Executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit se finanţează din sursele proprii ale beneficiarilor de credit, reprezentând minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie, şi în completare din credite bancare, în lei, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subventionată, contractate de beneficiarii de credite şi garantate în proporţie de 100% de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N.

Perioada de rambursare a creditului este de maximum 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. Un astfel de credit poate fi contractat atât de către asociaţiile de proprietari (prin hotărârea a minimum 90% dintre membrii asociaţiei de proprietari), cât şi de proprietarii de locuinţe unifamiliale.

Plafoanele maxime ale unui credit acordat de catre instituţiile finanţatoare sunt:

– echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 1.100 euro/cameră de locuit conform datelor înscrise în lista proprietarilor, pentru credite solicitate de asociaţiile de proprietari;

– echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 4.400 euro pentru clădirea-locuinţă unifamilială.

Dacă lucrările prevăd şi măsuri de reabilitare termică ale imobilului, plafoanele maxime sunt:

– echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 1.850 euro/cameră de locuit conform datelor înscrise în lista proprietarilor, pentru credite solicitate de asociaţiile de proprietari;

– echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 7.400 euro pentru clădirea-locuinţă unifamilială.

Pentru anul 2011, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise pentru lucrări de acest tip este de 100 milioane lei. Lucrările de intervenţie privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat şi pot consta, după caz, în:

– lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori;

– lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi altele asemenea;

– lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire;

– lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea;

– lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profile şi altele asemenea;

– lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţade/acoperiş, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.

Se pot executa, după caz, şi lucrări de intervenţie justificate din punct de vedere tehnic prin proiect, precum:

– lucrări de reparare/refacere a trotuarului de protecţie al clădirii;

– lucrări de eliminare a igrasiei, precum şi de izolare a rosturilor;

alte lucrări de această natură, dupa caz.

În vederea obţinerii creditului garantat de stat cu dobândă subvenţionată, beneficiarul de credite trebuie să prezinte băncilor următoarele documente:

statutul asociaţiei de proprietari şi acordul de asociere, din care trebuie să rezulte calitatea de reprezentant a preşedintelui, în cazul în care beneficiarul de credite este o asociaţie de proprietari, sau actul de identitate, titlul de proprietate şi/sau extrasul de carte funciară, în cazul în care beneficiarul de credit este persoană fizică;

hotărârea adunarii generale a asociaţiei de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenţie şi, respectiv, hotărârea de contractare a unui împrumut bancar, respectiv acordul scris, în cazul în care beneficiarul de credit este persoană fizică;

documentaţia tehnică în copie (nota tehnică de constatare, proiectul tehnic, autorizaţia de construire, contractul incheiat cu constructorul, convenţiile de fideiusiune, dovada constituirii contribuţiei proprii de minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie, devizul pentru executarea lucrărilor).

Sursa: fonduri-structurale.ro/MDRT

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here