Creanţe stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se includ în sfera de aplicare a eşalonărilor la plată. Succint, aceasta este modificarea de fond pe care o aduce O.U.G. nr. 40/2014 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.

Recenta ordonanţă de urgenţă, dată pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 455/2014, în vigoare de la data de 23 iunie.

Pentru ca facilităţile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, să îşi atingă obiectivul scontat de sprijin al contribuabililor aflaţi în dificultate financiară temporară, prin recenta ordonanţă de urgenţă se prevede includerea creanţelor stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în sfera de aplicare a eşalonărilor la plată, astfel încât vor constitui obiect al eşalonării toate obligaţiile de plată existente în evidenţa organului fiscal la data emiterii certificatului de atestare fiscală, această măsură reprezentând o relaxare a condiţiilor de acordare şi menţinere a eşalonării şi asigurând evitarea executării contribuabililor viabili din punct de vedere economic, menţinerea lor în activitate şi, implicit, păstrarea locurilor de muncă, precum şi completarea dispoziţiilor referitoare la modificarea deciziei de eşalonare la plată.

Aria de cuprindere a creanţelor fiscale

Prin obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se înţelege inclusiv creanţele stabilite de alte organe decât cele ale ANAF şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit legii.

Garanţii

Pot forma obiect al garanţiilor bunurile mobile care nu au durata normală de funcţionare expirată potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi bunurile mobile care, deşi au durata normală de funcţionare expirată, au fost supuse reevaluării potrivit regulilor contabile în vigoare.

În cazul în care contribuabilul solicită înlocuirea sau redimensionarea garanţiei (în funcţie de valoarea ratelor rămase de achitat), iar sumele rămase din eşalonarea la plată sunt mai mici decât limitele de 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, prin excepţie organul fiscal eliberează garanţiile.

Condiţii de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată

În ce priveşte condiţiile pentru ca eşalonarea la plată acordată pentru obligaţiile fiscale să îşi menţine valabilitatea, modificările aduse actului normativ de reglementare prevăd obligaţii potrivit cărora:

 • trebuie să se declare şi să se achite, potrivit legii, obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul a solicitat modificarea deciziei de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o comparaţie între forma anterioară a art. 10, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 29/2011 şi forma actuală, valabilă din 23 iunie 2014, cu modificările aduse de OUG nr. 40/2014. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5!

esalonareSursa foto: Lege5.ro

Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt declarate şi achitate până la data de 25 a lunii următoare scadenţei prevăzute de lege, inclusiv, sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care acest termen se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată.

 • să se achite diferenţele de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţii rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaraţiei, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul a solicitat modificarea deciziei de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării.
 • să se achite creanţele stabilite de alte organe decât cele prevăzute la art. 1 şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării deciziei de eşalonare la plată, în cel mult 180 de zile de la comunicarea somaţiei sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care termenul de 180 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul a solicitat modificarea deciziei de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării;
 • să achite obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea deconturilor, în cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul a solicitat modificarea deciziei de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării.

Modificarea deciziei de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării

Pe perioada de valabilitate a eşalonării, decizia de eşalonare la plată poate fi modificată la cererea contribuabilului prin includerea în eşalonare a anumitor. Au fost aduse modificări şi completări la dispoziţiile privind aceste obligaţii, anume:

 • obligaţiile fiscale principale stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizie de impunere, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, cu termene de plată după data comunicării deciziei de eşalonare la plată;
 • obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată;
 • diferenţele de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţii rectificative;
 • creanţele stabilite de alte organe decât cele prevăzute la art. 1 şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în situaţia în care transmiterea creanţelor se efectuează pe perioada derulării eşalonării la plată;
 • obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea deconturilor.

Contribuabilul poate depune cel mult două cereri de modificare a deciziei de eşalonare la plată ori într-un an de eşalonare sau, după caz, fracţie de an de eşalonare, calculat începând cu data comunicării deciziei de eşalonare, cu excepţia obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) din O.U.G. nr. 29/2011. 

Regimul cererilor de eşalonare în curs de soluţionare

Modificările şi completările aduse prin O.U.G. nr. 40/2014 se aplică şi cererilor de acordare a eşalonărilor la plată în curs de soluţionare la data de 23 iunie a.c.

Contribuabilii care, la această dată, au eşalonări la plată în derulare pot beneficia de eşalonarea creanţelor stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, înscrise în certificatul de atestare fiscală emis în scopul acordării eşalonărilor la plată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • aceste sume sunt nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare şi nu s-a împlinit termenul de 180 de zile de la data comunicării deciziei de eşalonare;
 • depun cererea de acordare a eşalonării la plată până la împlinirea termenului de 180 de zile de la data comunicării acesteia.

Contribuabilii care, la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 40/2014, au eşalonări la plată în derulare pot beneficia de eşalonarea creanţelor stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru care au fost comunicate somaţii anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia amenzilor de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • nu s-a împlinit termenul de 180 de zile de la data comunicării somaţiei;
 • depun cererea de acordare a eşalonării la plată până la împlinirea termenului de 180 de zile de la data comunicării somaţiei.

Contribuabilii care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, au solicitat menţinerea unei eşalonări la plată a cărei valabilitate a fost pierdută pot solicita eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale exigibile între data pierderii valabilităţii eşalonării la plată şi data depunerii cererii de menţinere a eşalonării, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • nu s-a împlinit termenul de 90 de zile de la data comunicării deciziei de menţinere a valabilităţii eşalonării;
 • depun cererea de acordare a eşalonării la plată până la împlinirea termenului de 90 de zile de la data comunicării deciziei.

––––––––––––(P)––––––––––––

Lege5 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod_fl

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here