Ordinul nr. 707/877/828/2021 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice a fost publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit normei, operatorii economici sau administratorii, după caz, din sectorul plajelor turistice, înainte de reluarea activităților, au următoarele obligații:

a)verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor;

b)revizuirea planurilor și procedurilor de igienizare, dezinfecție și de autocontrol pentru creșterea frecvenței acestor operațiuni;

c)asigurarea de dispozitive și produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate;

d)igienizarea și dezinfecția cu substanțe biocide avizate a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor, a grupurilor sanitare utilizate;

e)reinstruirea sub semnătură a personalului care își desfășoară activitatea în unitate cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităților, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce privește prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;

f)la intrarea în unitate se va face un triaj observațional al angajaților conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne  874/81/2020;

g)asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii Guvernului  355/2007, prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fișelor de aptitudini pentru personalul care își desfășoară activitatea în unitate;

h)asigurarea distanțării fizice în rândul angajaților;

La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea activității, operatorii economici sau administratorii, după caz, sunt obligați să păstreze la nivelul unității documente prin care să se demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) –g). Aceste documente vor fi puse la dispoziția organelor de control ori de câte ori se solicită.

Operatorii economici sau administratorii, după caz, au următoarele obligații privind protecția turiștilor în spațiile în care aceștia au acces:

 • vor amplasa la loc vizibil regulamentele de acces și de comportament pe plajă;
 • se asigură măsuri pentru respectarea unei distanțe de 2 m (stânga/dreapta, față/spate) între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite;
 • pentru estimarea capacității plajei cu menținerea distanței fizice se pot folosi atât proiecții de date anterioare, cât și monitorizare activă;
 • administratorii vor asigura accesul pe plajă în limitele de capacitate adoptate, cu menținerea distanței fizice, descurajarea aglomerării și limitarea adunărilor mari;
 • de asemenea, pentru atingerea obiectivelor de reducere a riscului de transmitere a infecției cu virusul SARS-CoV-2, administratorii plajelor trebuie să adopte măsuri pentru:

a)restricționarea accesului la plajă dacă limitele de capacitate stabilite sunt depășite și distanța fizică nu poate fi menținută;

b)asigurarea accesului prin puncte de intrare clar semnalizate;

c)stabilirea de culoare unidirecționale, separate, de intrare și de ieșire;

d)rezervarea utilizării plajei pe anumite perioade de timp se face prin intermediul unui sistem de rezervare online sau telefonic și/sau adoptarea de ore strategice de funcționare sau criterii de închidere flexibile;

e)colaborare cu forțele de ordine pentru redirecționarea sau devierea vehiculelor/persoanelor, dacă este atinsă capacitatea maximă stabilită;

f)limitarea numărului de angajați care interacționează cu turiștii;

 • accesul în zonele adiacente interioare (de exemplu, zone de schimbare, vestiare, toalete) trebuie să respecte regulile de distanțare fizică;
 • trebuie să se mențină o distanță de cel puțin 2 metri între persoane (inclusiv angajații) în orice moment; excepție: membri ai aceleiași familii sau dacă siguranța activității de bază necesită o distanță mai scurtă (de exemplu, ridicarea echipamentelor grele);
 • se amenajează zonele de lucru (de exemplu, scaune pentru salvamari, turnuri) astfel încât cei care prestează servicii pe plajă să stea distanțați la cel puțin 1,5 metri;
 • instalarea unor bariere fizice la punctele de plată, acestea fiind amplasate între spațiul rezervat personalului care își desfășoară activitatea în unitate și turiști;
 • servirea clienților se va face de către personalul care își desfășoară activitatea pe plaja concesionată, fără deplasarea clienților în punctele de servire;
 • se evită, pe cât posibil, servirea de produse neambalate;
 • în cazul plajelor neconcesionate, administrația publică locală va răspunde de menținerea regulilor de distanțare fizică și evitarea formării de aglomerări;
 • semnalizarea distanțelor corespunzătoare cu delimitarea vizibilă a sensului pentru zonele de intrare și ieșire, pentru a controla prezența/densitatea utilizatorilor;
 • echipamentul de plajă (de exemplu, scaune, șezlonguri, umbrele) trebuie folosit individual, fără ca aceste echipamente să fie partajate între persoane care nu sunt membri de familie;
 • înainte și după fiecare utilizare, echipamentele de plajă (de exemplu, scaune, șezlonguri, umbrele) vor fi curățate și dezinfectate cu produse biocide avizate;
 • toaletele de pe plajă trebuie asigurate cu consumabile adecvate pentru respectarea igienei: apă, săpun, dezinfectant cu cel puțin 60% alcool, prosoape de hârtie și coșuri de gunoi fără atingere. Se va asigura curățarea și dezinfecția frecventă a acestora;
 • suprafețele atinse frecvent trebuie curățate și dezinfectate;
 • nu sunt permise activități sportive sau de agreement decât în spații special amenajate cu acest scop, cu limitarea numărului de persoane care nu aparțin aceleiași familii;
 • se asigură că normele de distanțare fizică sunt aplicate în mod eficient și că se evită pe cât posibil interacțiunea fizică cu și între clienți;
 • se asigură că personalul care își desfășoară activitatea în unitate, după caz, va purta mască;
 • asigură dispozitive și produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor turiștilor și informarea acestora cu privire la modul de utilizare;
 • asigură șezlonguri pentru fiecare persoană precum și dezinfectarea acestora după fiecare persoană.

Personalul de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor va adopta planuri de verificare a modului în care sunt respectate și aplicate măsurile prevăzute în prezenta normă, în conformitate cu domeniul de competență al fiecărei părți, stabilit prin legislația specifică în vigoare.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile art. 65 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006.

În situația în care într-o localitate evoluează focare extinse de COVID-19, se suspendă activitățile de operare a plajelor turistice, în conformitate cu decizia centrului de coordonare și conducere a intervenției județean/al municipiului București.

Măsurile aplicate în conformitate cu prezenta normă nu exonerează operatorii economici și administratorii plajelor de la respectarea celorlalte cerințe prevăzute de legislația în vigoare, precum și/sau a normelor generale în vigoare privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here