Ordinul nr. 3.030/82/2021 prevede că începând cu data de 17 ianuarie 2022, în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe, cursurile se desfăşoară cu prezenţă fizică în toate judeţele în care rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 este cel mult 75%.

În situaţia în care rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 este mai mare de 75%, în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe cursurile se desfăşoară în sistem online.

Reluarea cursurilor cu prezenţă fizică se face numai după ce rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 scade sub 70%.

Direcţiile judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti comunică pe site-ul propriu rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, în fiecare săptămână, având ca zi de referinţă ziua de joi. Pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov se comunică rata cumulată de ocupare a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2. Sursa datelor referitoare la rata de ocupare a paturilor este platforma «Alerte MS».

Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de desfăşurare a cursurilor, cu informarea inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB. Schimbarea modalităţii de desfăşurare a cursurilor se realizează astfel încât săptămâna de şcoală să nu fie fragmentată cu două scenarii diferite.

Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezenţă fizică se face prin decizia consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu informarea inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB.

Preşcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform documentelor medicale, precum şi cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală.

Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform documentelor medicale, precum şi cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală chiar dacă sunt vaccinaţi cu schema completă.

La apariţia a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive la nivelul unei clase/grupe de studiu, cursurile cu prezenţă fizică la nivelul clasei/grupei respective se suspendă pentru o perioadă de 10 zile începând cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz. Măsura suspendării la nivelul grupei/clasei este dispusă prin decizie a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor, se suspendă activitatea cu prezenţa fizică la nivelul întregii unităţi de învăţământ, pentru o perioadă de 10 zile. Măsura suspendării la nivelul unităţii de învăţământ este dispusă prin hotărâre a CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, cu avizul ISJ/ISMB şi al DSP/DSPMB.

În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi se vor suspenda doar cursurile cu prezenţă fizică pentru clasa în care au fost confirmate cazurile de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.

Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezenţă fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.

Preşcolarii/Elevii cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul acestora au interacţionat în mod frecvent, vor fi carantinaţi astfel:

a) timp de 10 zile, cei care nu sunt vaccinaţi împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare sau nu au fost confirmaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile;

b) timp de 5 zile, în cazul celor vaccinaţi cu schemă completă şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau al celor care au fost confirmaţi pozitiv în ultimele 180 de zile.

Personalul medical din cadrul unităţilor de învăţământ/Personalul desemnat din unitatea de învăţământ preuniversitar/conexă va întocmi lista preşcolarilor/elevilor cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul preşcolarilor, elevilor au interacţionat în mod frecvent, listă pe care o va comunica DSP/DSPMB. Ulterior, DSP/DSPMB şi conducerea unităţii de învăţământ vor decide împreună măsurile care se impun.

La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, care va informa DSP/DSPMB.

În urma anchetei epidemiologice, DSP/DSPMB va stabili care sunt contacţii direcţi ai acestora şi va decide împreună cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se impune suspendarea activităţilor didactice la nivelul grupei/clasei sau unităţii de învăţământ. Măsura suspendării la nivelul unităţii de învăţământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, cu avizul ISJ/ISMB şi al DSP/DSPMB.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here