Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, din 30.07.2021 a fost publicat în Monitorul Oficial.

Prezentul regulament stabilește criteriile care trebuie îndeplinite de către sălile de fitness și aerobic pentru reluarea activităților de pregătire fizică în spații închise și diminuarea riscului de infecție cu COVID-19.

Vânzarea sau oferirea de gustări/băuturi în regim de autoservire nu este permisă. Prin excepție, se permite funcționarea automatelor de băuturi răcoritoare și mâncare ambalată.

Vestiarele trebuie să fie prevăzute cu materiale de curățenie și dezinfecție a mâinilor (apă, săpun, produse biocide avizate/autorizate) și vor fi curățate și dezinfectate înainte și după fiecare utilizare.

Măsuri de igienă personală

 Cu excepția perioadei de efort fizic intens, este obligatorie purtarea măștii de protecție în spațiile comune, care pentru o protecție eficientă trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

 Igiena respiratorie este obligatorie (tuse și strănut în plica cotului sau în batista de unică folosință, care va fi aruncată imediat la coșul de gunoi).

 Este recomandată evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.

 Spălatul regulat al mâinilor este preferabil portului de mănuși.

Operatorii care organizează activitatea de pregătire fizică în sălile de fitness și aerobic își pot modifica normele și regulamentele specifice pentru a se adapta la situația curentă, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele
legale în vigoare.

Măsuri care privesc organizarea activității de pregătire fizică

 Administratorul unităților unde au loc activitățile de pregătire fizică elaborează proceduri proprii prin care să asigure respectarea normelor de desfășurare a activității și împarte sarcinile de lucru pentru personalul angajat.

 Se vor instala panouri informative cu regulile și indicațiile guvernamentale privind măsurile pentru combaterea răspândirii infecției cu COVID-19.

 Se vor nominaliza prin proceduri proprii persoanele responsabile pentru respectarea numărului maxim de persoane admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariați ai unității.

 Personalul de curățenie va desfășura activitățile de curățenie și dezinfecție conform orarului stabilit și va purta echipament adecvat de protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 (mască de protecție, mănuși).

 Dispenserele cu produse biocide avizate/autorizate trebuie să fie amplasate la intrare și în alte zone accesibile.

 Asigurarea unui număr adecvat de coșuri de gunoi închise cu capac acționat cu pedală, pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a bazei

 Organizarea spațiului de pregătire fizică pe aparate astfel încât să permită menținerea unui spațiu de siguranță pentru fiecare persoană de minimum 7 mp

 Organizarea spațiului de pregătire fizică aerobică astfel încât să permită menținerea unui spațiu de siguranță pentru fiecare persoană de minimum 10 mp

 Coordonarea administratorilor sălii cu autoritățile sanitare și cele locale astfel încât asigurarea sănătății tuturor participanților la activitatea sportivă, dar și a personalului auxiliar să reprezinte obiectivul prioritar

 Triajul observațional zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome evidente de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) și temperatură mai mare de 37,3°C.

 Plasarea recipientelor cu dezinfectanți pentru mâini la intrarea în sală

 Elaborarea planurilor de sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă

 În cazul încăperilor climatizate prin recircularea aerului, se efectuează nebulizarea o dată pe săptămână, în afara programului de lucru, și se efectuează dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.

 Suprafețele și spațiile comune vor fi dezinfectate frecvent (cel puțin o dată la 4 ore).

 Asigurarea unei ventilații adecvate a tuturor încăperilor sau aerisirea lor periodică, cel puțin o dată la 4 ore

Potrivit Regulamnetului, accesul în sală trebuie să se facă numai în baza unei programări prealabile. Programarea utilizatorilor trebuie făcută în așa fel încât să permită suficient timp pentru igienizarea periodică a sălii, dar și pentru eliberarea vestiarelor, în condițiile în care și aici trebuie menținută o distanță de siguranță între persoane.

Se va ține o evidență nominală a persoanelor care au folosit sala în fiecare interval orar, astfel încât să se poată face cu ușurință identificarea contacților, în eventualitatea depistării unui caz de infectare cu COVID-19 printre utilizatorii respectivei săli de fitness sau aerobic.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here