Prin Hotărârea nr. 262 din 24 noiembrie, Camera auditorilor a aprobat cotizaţiile şi taxele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 878 din 13 decembrie a.c., dată de la care se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.237/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 498 din 13 iulie 2011.

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat:

cotizaţiile fixe anuale: cuantum pentru auditorii financiari persoane fizice active, auditorii financiari persoane fizice nonactive, persoanele juridice; tranşele anuale de plată;

cotizaţiile variabile –  prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra totalului onorariilor, în funcţie de mărimea acestora;

totalul onorariilor la care se va aplica procentul de calcul pentru cotizaţia variabilă, onorariile luate în calcul fiind cele facturate în cursul perioadei de raportare, din care se scad sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, şi nu includ taxa pe valoarea adăugată;

cotizaţiile variabile sub formă de avans exigibile până la 30 septembrie, calculate asupra onorariilor încasate până la 30 iunie 2011 (mai puţin sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, cu obligaţia menţionării ulterioare a sumelor respective şi a beneficiarilor acestora în Raportul anual al membrilor), stabilirea cuantumului definitiv al cotizaţiilor variabile la sfârşitul anului şi regularizarea diferenţelor;

taxele pentru auditorii financiari;

taxele şi cotizaţiile pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar.

Hotărârea intră în vigoare începând cu data publicării în Monitorul Oficial. Cotizaţia variabilă se calculează potrivit acestei hotărâri pentru onorariile încasate pentru anul 2011 de către auditorii financiari persoane fizice şi juridice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here