În cursul dimineţii au fost publicate în Monitorul Oficial valorile cotizaţiilor fixe şi variabile care trebuie achitate de consultanţii fiscali, membri CCF, pentru anul 2015. Cotizaţiile, termenele de plată şi obligaţiile declarative au fost aprobate prin Hotărârea nr. 9/2014.

Valoarea cotizaţiilor fixe

Potrivit actului normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 8 din 7 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 8/2014), pentru anul 2015 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:

A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali:

 • 410 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
 • 170 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
 • 250 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;
 • 350 lei – pentru persoanele juridice.

B. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015:

 • 1.410 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
 • 1.170 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
 • 750 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;
 • 2.350 lei – pentru persoanele juridice.

Cum se calculează cotizaţiile variabile?

Referitor la cotizaţiile variabile, acestea se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2014, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, după cum urmează:

1. persoane fizice: – o cotă de 0,4%;

2. persoane juridice:

 • la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,4%;
 • la venituri realizate între 100.001 euro – 1.000.000 euro, o cotă de 0,75%;
 • la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,1%.

Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi (persoane fizice) se calculează din luna următoare înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali, iar cea pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând cu luna următoare autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Plata cotizaţiilor

Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul CCF din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.

Termenele de plată

Plata cotizaţiilor se efectuează până la data de 15 martie 2015. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.

Depunerea declaraţiei privind veniturile realizate în anul precedent

Actul normativ menţionat stabileşte că membrii activi ai CCF – persoane fizice şi persoane juridice – au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până pe 15 februarie, declaraţia privind veniturile realizate în anul precedent de raportare.

În cazul în care consultanţii fiscali – persoane fizice active – nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 februarie a anului în curs.

Declaraţiile prevăzute la art. 4 se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.

Viza pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal

Pentru anul 2015, viza anuală pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal, valabilă pentru perioada 15 martie 2015-15 martie 2016, se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • îndeplinirea în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali, restante şi curente, ca excepţie de la prevederile Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, cu modificările ulterioare;
 • depunerea declaraţiei anuale;
 • depunerea copiei asigurării de risc profesional.

În cazul în care un membru CCF are activitatea suspendată la data la care solicită acordarea vizei anuale, acesta va primi viza anuală, valabilă începând cu prima zi ulterioară expirării suspendării, până la 15 martie 2016.

Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus vor fi înscrişi pe Lista membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali fără drept de practică datorită neobţinerii vizei anuale pe anul 2015, publicată pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali. Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală fără viza anuală reprezintă abatere disciplinară.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here