Aseară a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea CCF nr. 12/2017 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2018.

Cotizaţii fixe

Potrivit actului normativ, pentru anul 2018 se stabilesc următoarele cotizații fixe:

În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care sunt membri CCF la data de 4 ianuarie 2018:

 • 410 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;
 • 170 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;
 • 250 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;
 • 350 lei – pentru persoanele juridice.

În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care devin membri CCF în anul 2018:

 • 1.410 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;
 • 1.170 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;
 • 750 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;
 • 2.350 lei – pentru persoanele juridice.

Cotizaţii variabile

Cotizaţiile variabile datorate în anul 2018, aferente veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală în anul 2017, se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanță fiscală în anul 2017, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, după cum urmează:

 • pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;
 • pentru persoane juridice:

– la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;

– la venituri realizate între 100.001 euro – 1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%; 

 • la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.

Plata cotizaţiilor

Termenul scadent de plată a cotizațiilor fixe aferente anului 2018 și a cotizațiilor variabile aferente activității din anul 2017 este 15 martie 2018.

Pentru plata cotizației fixe și variabile efectuată până la termenul scadent inclusiv, membrii Camerei Consultanților Fiscali beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul cotizației fixe datorate, respectiv de 10% din cota procentuală pentru cotizația variabilă datorată, acordată la data plății.

Neplata cotizației fixe și variabile de către membrii CCF în termen de 30 de zile de la data limită atrage majorarea cu 10% a cotizației fixe, respectiv cu 10% a cotei procentuale pentru cotizația variabilă datorată.

Plata sumelor datorate reprezentând cotizații fixe și variabile se poate face în contul Camerei Consultanților Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum și în numerar la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2.

ATENŢIE! În situația în care membrii Camerei Consultanților Fiscali își schimbă starea de membru activ sau inactiv în cursul anului, cotizația anuală datorată de aceștia va fi calculată proporțional, conform perioadelor aferente fiecărei stări.

Declarația privind activitatea desfășurată în anul precedent de raportare

Membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali – persoane fizice și persoane juridice – au obligația să depună la Camera Consultanților Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declarația privind activitatea desfășurată în anul precedent de raportare.

În cazul în care consultanții fiscali – persoane fizice active – nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice ori nu au desfășurat deloc activitate de consultanță fiscală vor transmite Camerei Consultanților Fiscali o declarație, în care vor specifica această situație, până la data de 15 februarie a anului în curs.

De asemenea, societățile de consultanță fiscală care nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală vor transmite CCF o declarație, conform anexei, până la data de 15 februarie a anului în curs.

Declarațiile se depun la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poștale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.

Viza anuală

Viza anuală reprezintă dreptul de desfășurare a activității de consultanță fiscală. Aceasta se acordă numai membrilor activi, persoane fizice și persoane juridice, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligațiilor față de Camera Consultanților Fiscali, restante și curente, inclusiv plata cotizațiilor scadente datorate și depunerea declarației anuale. Viza anuală acordată membrilor persoane fizice este sub formă de card de membru activ.

De reţinut şi faptul că viza este valabilă pe perioada 16 martie 2018-15 martie 2019, cu excepția perioadei în care membrul a fost inactiv.

ATENŢIE! Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultantul fiscal care nu a obținut viza anuală reprezintă abatere disciplinară și se sancționează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali.

Membrii care au îndeplinite la zi toate obligațiile față de Camera Consultanților Fiscali și se înregistrează în secțiunea membrilor inactivi primesc un card care atestă calitatea de membru inactiv al Camerei Consultanților Fiscali și care este valabil pe toată perioada de inactivitate.

Ai nevoie de OG nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here