Ieri au fost publicate în Monitorul Oficial valorile cotizaţiilor fixe şi variabile care trebuie achitate de consultanţii fiscali, membri CCF, pentru anul 2016, acestea fiind majorate faţă de anul trecut. Cotizaţiile, termenele de plată şi obligaţiile declarative au fost aprobate prin Hotărârea nr. 10/2015.

Valoarea cotizaţiilor fixe

Potrivit actului normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 1 din 4 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 1/2016), pentru anul 2016 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:

A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali:

 • 500 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi (cu 90 lei mai mult);
 • 210 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi (cu 40 lei mai mult);
 • 300 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi (cu 50 lei mai mult);
 • 420 lei – pentru persoanele juridice (cu 70 lei mai mult).

B. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016:

 • 1.500 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi (cu 90 lei mai mult);
 • 1.210 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi (cu 40 lei mai mult);
 • 800 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi (cu 50 lei mai mult);
 • 2.420 lei – pentru persoanele juridice (cu 70 lei mai mult).

Cum se calculează cotizaţiile variabile?

Referitor la cotizaţiile variabile, acestea se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2015, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, după cum urmează:

1. persoane fizice: – o cotă de 0,5%;

2. persoane juridice:

 • la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,5%;
 • la venituri realizate între 100.001 euro – 1.000.000 euro, o cotă de 0,85%;
 • la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,2%.

Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi – persoane fizice – se calculează de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii, ulterior înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.

Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii, ulterior autorizării de către Biroul permanent al CCF. 

Cotizaţii reduse până la 15 februarie

Membrii CCF care îşi îndeplinesc obligaţia de plată a cotizaţiei fixe pentru anul 2016 până la data de 15 februarie 2016, inclusiv, vor plăti cotizaţia fixă după cum urmează:

A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali:

 • 410 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
 • 170 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
 • 250 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;
 • 350 lei – pentru persoanele juridice.

B. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016:

 • 1.410 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
 • 1.170 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
 • 750 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;
 • 2.350 lei – pentru persoanele juridice.

Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care îşi îndeplinesc obligaţia de plată a cotizaţiei variabile pentru anul 2016 până la data de 15 februarie 2016, inclusiv, vor plăti cotizaţia variabilă după cum urmează:

1. pentru persoane fizice: – o cotă de 0,4%;

2. pentru persoane juridice:

 • la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,4%;
 • la venituri realizate între 100.001 euro – 1.000.000 euro, o cotă de 0,75%;
 • la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,1%.

Plata cotizaţiilor

Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile, precum şi a penalităţilor  se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2.

Termenele de plată

Plata cotizaţiilor se efectuează până la data de 15 martie 2016. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora. 

Neplata cotizaţiei fixe de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 15 septembrie 2016 atrage aplicarea sancţiunii disciplinare avertisment şi a unei penalităţi de 25% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate

Depunerea declaraţiei privind veniturile realizate în anul precedent

Actul normativ menţionat stabileşte că membrii activi ai CCF – persoane fizice şi persoane juridice – au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până pe 15 februarie, declaraţia privind veniturile realizate în anul precedent de raportare.

În cazul în care consultanţii fiscali – persoane fizice active – nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 februarie a anului în curs.

Declaraţiile prevăzute la art. 4 se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here