Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat, prin Hotărârea nr. 237/2011, publicată în Monitorul oficial nr.498 din 13 iulie a.c.,  cotizaţiile şi tarifele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar.

Hotărârea stabileşte:

cotizaţiile fixe:

pentru auditorii financiari persoane fizice active;

pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive;

pentru persoanele juridice;

dobânzile de întârziere şi modul de calcul;

cotizaţiile variabile, calculate  prin aplicarea unor cote – specificate prin Hotărârre – la totalul onorariilor. Cotizaţia variabilă se calculează potrivit prezentei hotărâri pentru onorariile încasate pentru anul 2011 de către auditorii financiari persoane fizice şi juridice.

● modul de calcul al onorariilor totale la care se aplică procentul de calcul pentru cotizaţia variabilă;

● onorariile luate în calcul la stabilirea sumei totale, în vederea calculării cotizaţiei variabile. Membrii Camerei, auditori financiari activi, persoane fizice şi persoane juridice, trebuie să achite în cursul anului cotizaţiile variabile anuale, sub formă de avans, până la data de 30 septembrie, în funcţie de modalităţile de calcul. Cotizaţia variabilă sub formă de avans se calculează asupra onorariilor încasate până la 30 iunie 2011, mai puţin sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, cu obligaţia menţionării ulterioare a sumelor respective şi a beneficiarilor acestora în Raportul anual al membrilor.

Pe baza situaţiilor financiare întocmite pentru exerciţiul financiar care se încheie la 31 decembrie se va stabili cuantumul definitiv al cotizaţiei variabile datorate de membrii Camerei, aferentă totalului onorariilor raportate, rezultate din cumularea veniturilor obţinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum şi a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar.

Pentru veniturile obţinute sub formă de salariu din activitatea de audit financiar, audit intern, precum şi pentru alte venituri, sub formă de salariu, realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, persoanele în cauză nu vor datora cotizaţie variabilă către Cameră.

● Hotărârea stabileşte, de asemenea, tarifele pentru auditorii financiari, respectiv pentru:

– atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari – persoane fizice;

atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari – firme de audit;

cursurile auditorilor financiari;

– cursul suplimentar de formare profesională continuă;

organizarea cursului suplimentar pentru membrii Camerei care au primit calificativul D, C sau B.

Tarifele pentru stagiarii în activitatea de audit financiar sunt diferenţiate, după cum se referă la:

testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;

înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar;

monitorizarea activităţii de pregătire practică a stagiarilor;

examenul de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar;

susţinerea testului-interviu pentru auditorii financiari din alte state membre;

analiza dosarelor firmelor de audit din alte state membre sau din terţe ţări;

susţinerea testului-interviu pentru auditorii financiari din terţe ţări;

cursurile stagiarilor din anii I, II şi III;

analiza dosarului de echivalare a testului de acces la stagiu al absolvenţilor programelor masterale;

analiza dosarului de echivalare a testului de acces la stagiu pentru studenţii Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), care nu au devenit încă membri cu drepturi depline.

Hotărârea intră în vigoare începând cu data publicării în Monitorul Oficial.

La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.140/2009 privind aprobarea cotizaţiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar, cu completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here