Potrivit OG 16/2022, începând cu data de 01.01.2023 se exclud de la cota de TVA de 9% băuturile alcoolice şi băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99.

Tot de la 1 ianuarie se va aplica o cotă de 9% TVA, în loc de 5%, pentru cazarea în sectorul hotelier, servicii restaurant, catering.

De asemenea, cu o cotă de 9% se vor taxa și îngrășămintele chimice și pesticidele chimice de tipul celor utilizate în mod normal în agricultură, care se vor reglementa prin ordin comun MF/MADR. Prevederea este valabilă până la 31 decembrie 2031.

Cota de 5% se aplică pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice.

Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare.

Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%. (până acum, numărul locuințelor cu o valoare mai mică de 450.000 de lei, care se puteau achiziționa de o persoană fizică, cu o cotă de 5% TVA era nelimitat, limita la o singură locuință fiind impusă doar pentru achiziția cu o cotă de TVA de 5% a locuințelor cu valoare între 450.000 lei și 700.000 lei.)

Prin derogare de la prevederile de mai sus, în anul 2023, cota redusă de TVA de 5% se aplică și pentru:

a) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea de astfel de locuințe;

b) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel
de locuințe.

Cota de TVA de 5% pentru lemnele de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00 livrate persoanelor fizice și persoanelor juridice se va aplica până la 31 decembrie 2029.

Sursa: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea.

Baza legală: OG 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here