17 Februarie, 2020

Corecţii şi clarificări privind contribuţiile sociale

Actul normativ analizat astăzi, OUG nr. 15/2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 225 din 13 martie 2018, se încadrează în aceeași categorie de corecție a unor efecte aduse de reglementările anterioare pentru asigurările sociale.

În perioada în care beneficiază de indemnizaţia pentru creșterea copilului, persoana îndreptăţită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), în condiţiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizaţia prevăzută mai sus constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare. La stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

Persoana singură beneficiară de ajutor social, precum şi persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social au calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Adoptatorul unui copil sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole, în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de acomodare, persoana îndreptăţită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Asupra drepturilor prevăzute mai sus nu se datorează impozit şi nici contribuţiile sociale obligatorii stabilite potrivit legii. La stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizaţiei prevăzute mai sus.

Până la data de 31 martie 2018 Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile de plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru drepturile de ajutor, de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare, corespunzătoare anului fiscal 2017.

Sumele reprezentând contribuţiile de asigurări sociale de sănătate aferente drepturilor prevăzute mai sus și acordate necuvenit, virate către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, nu se mai recuperează.

Fac obiectul controlului ex ante în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă procedurile de atribuire şi modificările contractuale iniţiate după data de 15 iunie 2018.

Toate instituţiile sau autorităţile vizate de prezenta ordonanţă de urgenţă trebuie să ia măsurile necesare care le revin astfel încât noul sistem de control ex ante să fie operaţional până la data de 15 iunie 2018.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Nicolae
    martie 18 2018

    Ne puteti spune cum rezolva OUG nr. 3/ 6.02.2018 problema mentinerii salariului net din 2017

Scrie un comentariu