Întrebare: Bună ziua. Am avut un control în 2012 care a ţinut cam 7 luni. Într-un final, la sfârşitul anului a venit şi decizia. Mi-au calculat impozit pe profit suplimentar atât din anii anteriori cât şi din anul acesta şi tva la fel plus majorările şi penalităţile aferente. Am tot citit şi răscitit şi nu mă pot decide cum să înregistrez sumele aferente anilor anteriori. Prin 117 sau să le recunosc ca şi cheltuieli ale anului 2012? (T.M., Iaşi.)

Răspuns:

Cadrul legal aplicabil corecţiilor de sume înregistrate în contabilitate este prevăzut la punctul 44 alin. (4) şi punctul 65 din OMFP nr. 3055/2009.

“44 – (4) Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente, nu se consideră încălcare a principiului intangibilităţii.

63 – (1) Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente.

(2) Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.

(3) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza sau de a nu utiliza informaţii credibile care: a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise; b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale. Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.

(4) Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere.

(5) Corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat.

(6) Erorile nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuşi, pot fi corectate pe seama contului de profit şi pierdere erorile nesemnificative. Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influenţeze informaţiile financiar-contabile.

Se consideră că o eroare este semnificativă dacă aceasta ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale. Analizarea dacă o eroare este semnificativă sau nu se efectuează în context, având în vedere natura sau valoarea individuală sau cumulată a elementelor.

(7) În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate.

(8) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii. În cazul erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informaţiilor comparative prezentate în situaţiile financiare.

Informaţii comparative referitoare la poziţia financiară şi performanţa financiară, respectiv modificarea poziţiei financiare, sunt prezentate în notele explicative.

(9) Înregistrarea stornării unei operaţiuni contabile aferente exerciţiului financiar curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii iniţiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversă a acesteia (stornare în negru), în funcţie de politica contabilă şi programele informatice utilizate.”

În concluzie, în situaţia prezentată de dvs, corectarea sumelor înregistrate în contabilitate aferente anilor anteriori se realizează pe seama rezultatului reportat.

1 COMENTARIU

  1. Este vorba de un Srl. Asfel am constatat inregistrarea in contabilitate in noiembrie 2014 a unei facturi cu valoare mai mica decat cea reala (venit si TVA mai mic) .Situatiile financiare de inchidere de an 2014 si notele au fost intocmite la valoarea inregistrata in contabilitate. Doresc sa fac corectiile si inregistrarile contabile corecte. Ma puteti ajuta? As dori raspunsul pe mail mariana_rbl@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here