Actul normativ analizat astăzi se adresează contribuabililor ce au achitat impozitele și taxele datorate către bugetul local, în conturi eronate. Cu această ocazie se aprobă procedura de corectare a acestor plăți. 

Ordin MDRAP nr. 2362/2019 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local, publicat în Monitorul oficial nr. 704 din 27.08.2019

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2273/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.049/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Raportul pentru fiecare ţară în parte“, publicat în Monitorul oficial nr. 700 din 26.08.2019. 

Desigur, procedura ține cont inclusiv de situația în care se corectează plăți de amenzi efectuate de persoane fizice, unde sumele achitate de aceste persoane sunt venituri ale unităților administrativ teritoriale unde își are domiciliul contravenientul persoană fizică.

Similar procedurii existente pentru corectarea plăților eronate la bugetul de stat și îndreptarea erorilor din documentele de plată față de bugetul local, se realizează prin depunerea unei cereri de către persoana interesată. Modelul cererii este unul tip adoptat prin prezentul ordin.

Cererea trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a)  datele de identificare ale debitorului;

b) indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată;

c) numărul şi data documentelor prin care s-au stabilit ori sau individualizat sumele de plată (titlurile de creanţă) pentru care se solicită corectarea erorii din documentul de plată;

d) numărul şi data documentului prin care s-a efectuat plata iniţială;

 e) suma totală achitată prin documentul de plată iniţial;

f) data plăţii;

g) alte informaţii considerate relevante pentru soluţionarea cererii.

Pentru soluționarea cererii trebuie depuse următoarele documente justificative:

a) copia ordinului de plată;

b) copia extrasului de cont în care este înregistrată plata eronată;

c) copii de pe titlurile de creanţă care nu sunt emise de organul fiscal local;

d) orice alte documente care atestă eroarea produsă.

Organul fiscal local analizează cererea și documentele depuse și poate să oa următoarele decizii:

–  Acceptă cererea:

–  Respinge cererea doar după efectuarea audierii debitorului.

În cazul acceptării cererii și aplicării procedurii de corecție, se vor aplica prevederile de la art. 50 din Codul de procedură fiscală, temei normativ ce reglementează procedura de anulare, desființare sau modificare a actelor administrative corelate aferente situației.

În cazul în care nu se acceptă cererea, persoana ce se consideră nedreptățită poate să utilizeze procedura contestației depunând o contestație administrativă în termen de 45 de zile de la comunicarea respingerii cererii.

Actul normativ analizat astăzi se adresează companiilor multinaționale ce au obligația în anumite condiții să depună „un raport pentru fiecare țară în parte”. Condițiile în care se depune acest raport sunt enumerate în secțiunea II din anexa nr. 3 la Codul de procedură fiscală și se pot analiza doar individual în funcție de mărimea grupului de întreprinderi și rolul fiecărei sucursale în structura de activitate.

În cazul în care o astfel de multinațională are obligația depunerii unui astfel de raport, termenul de raportare este de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal încheiat. Formularul se depune online.

Actul normativ analizat astăzi modifică formularul de raport pentru fiecare țară în parte, acesta prezentându-se în mod standardizat. Cu această ocazie sunt prezentate instrucțiunile de completare și sunt detaliate unele câmpuri din raport.

Ai nevoie de Ordinul MDRAP nr. 2362/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here