Reglementările legislative referitoare la coplată întră în vigoare începând de astăzi, 1 aprilie 2013, astfel încât pacienţii vor trebuie să achite la externarea din unităţile spitaliceşti o sumă de bani a cărei valoare este cuprinsă între 5 şi 10 lei.

Prevederile referitoare la coplată sunt prezentate în cadrul Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 166/2013.

Contractul – cadru prevede că, pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, nivelul minim al coplății este de 5 lei, iar nivelul maxim este de 10 lei.

Sursa foto: Lege5.ro

Valoarea coplății este stabilită de fiecare unitate sanitară cu paturi pe bază de criterii proprii, cu avizul consiliului de administrație al unității sanitare respective.

* Când se achită coplata?

Potrivit art. 74 din Contractul-cadru, spitalele încasează de la asigurați suma corespunzătoare coplății pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă:

 • în secțiile/compartimentele cu paturi din unitățile sanitare cu paturi aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate;
 • prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază și în pachetul de servicii ce se acordă persoanelor care se asigură facultativ.


Sursa foto: Lege5.ro

*Care sunt excepţiile de la regulă?

Excepție de la reglementările prezentate mai sus fac:

 • serviciile medicale spitalicești acordate în secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative;
 • serviciile medicale spitalicești pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuți la art. 105, 113 și 114 din Codul penal și cele dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale;
 • serviciile medicale spitalicești de lungă durată — ani;
 • serviciile medicale spitalicești pentru care criteriul de internare este urgența.Sursa foto: Lege5.ro

* Mai plătim şi altceva în afară de coplată?

Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate nu pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile medicale spitaliceşti pentru care se încasează coplată.


Sursa foto: Lege5.ro

Coplata se achită o singură dată, la externare, indiferent de perioada spitalizării, nu pentru fiecare zi de spitalizare.

* Cine nu plăteşte coplata?

În cadrul actului sunt prevăzute şi categoriile de persoane scutite de la coplată, acestea fiind specificate la art. 213/1 din Legea nr. 95/2006:

 • toţi copiii până la vârsta de 18 anitinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă;
 • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
 • persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepţia celor obţinute în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
 • femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.


Sursa foto: Lege5.ro

Contractul-cadru pentru anii 2013 – 2014 poate fi consultat integral şi gratuit pe Lege5.ro, noul soft legislativ de la Indaco Systems.

1 COMENTARIU

 1. AM mers la o policlinica privata sa fac fizioterapie,cu trimitere de la medicul de familie si am fost informata ,dupa inceperea tratamentului,ca va trebui sa platesc o coplata de 10 lei /zi pt.cele 10 zile de tratament decontate de casa de sanatate,mentionez ca sunt pensionar-1005 lei/luna.Care este temeiul legal ptr.care se percepe aceasta taxa?LA spital nu se percepe pe zi,ci la externare,o singura data .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here