24 Februarie, 2018

Cooperări bilaterale – Programul de cooperare bilaterală România – Austria

Programul, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), are drept scop consolidarea cooperării ştiinţifice între România şi Austria prin finanţarea mobilităţii cercetătorilor din cele două ţări. Proiectele pot fi depuse până la 30 aprilie a.c.

Condiţii de participare:

- propunerile de proiecte se încadrează în domeniile de cercetare prezentate pe site-ul www.pont.granturi.ro.

- proiectul se desfăşoară în instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare din România, inclusiv în instituţii de învăţământ superior, numite în continuare instituţii gazdă. O instituţie gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat.

- în cazul în care pentru realizarea activităţilor proiectului participă mai multe instituţii gazdă din România, propunerea de proiect va fi depusă de o singură entitate, cu rol de Coordonator.

- instituţia coordonatoare de proiect trebuie să aibă un contract în derulare, finanţat din fonduri publice, naţionale sau/şi din fonduri internaționale (PC7, Eureka, F4E, etc.) având aceeaşi tematică de cercetare, sau similară, cu cea propusă în proiectul de cooperare bilaterală (condiţie eliminatorie).

- instituţiile gazdă nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu au furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate în vederea selectării contractanţilor; nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o Autoritate contractantă.

- fiecare propunere de proiect are doi coordonatori – un coordonator din România şi un coordonator din Austria, având ca responsabilităţi implementarea proiectului acceptat la finanţare şi raportarea către agenţiile de finanare.

- depunerea propunerii de proiect se va face simultan, atât la CNCS – UEFISCDI (agenţia de finanţare din România) de către coordonatorul din România, cât şi la Austrian Exchange Service.

- nedepunerea propunerii de proiect la ambele agenţii de finanţare, până la termenul limită, atrage după sine neeligibilitatea propunerii depuse;

Propunerea de proiect va fi evaluată atât la nivel de CNCS – UEFISCDI, cât şi la nivel de OeAD (agenţia de finanare din Austria), urmând a fi finanţată doar dacă primeşte acceptul ambelor agenţii de finanţare.

Valoarea estimată a bugetului competiţiei este de: 600.000 lei. CNCS – UEFISCDI va asigura finanţarea în limita de maxim 6.500 euro echivalent lei/proiect.

Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii din România (numai pentru persoanele nominalizate în tabelul echipei de proiect):

- transport internaţional dus-întors pentru un număr de maxim 3 bilete de avion/an până în localitatea în care se desfăşoară activitatea de cercetare;

- asigurarea medicală;

- cheltuielile cu transportul intern, diurnă, precum şi cazarea pe teritoriul României, în cazul în care sunt prevăzute deplasări interne în interesul proiectului, numai împreună cu echipa parteneră şi în conformitate cu legislaţia naţională.

Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii din Austria:

- cazarea şi diurna (60 lei/zi/persoană) pentru cercetătorii din Austria care vin în România, conform legislaţiei interne în vigoare;

- acoperirea costurilor necesare deplasărilor interne pentru cercetătorii din Austria care vizitează România, necesare implementării proiectului.

Vizitele cercetătorilor vor fi limitate, pentru o perioadă de:

- pentru cercetătorii români în Austria, până la maxim 10 zile (pentru stagii scurte) sau maxim 3 luni (pentru stagii lungi);

- pentru stagiile cercetătorilor austrieci în România, până la 50 de zile/an.

Deplasarea unui număr mai mare de persoane se poate face cu trenul sau autoturism fără a se depăşi echivalentul sumei a 3 bilete de avion.

Durata unui proiect este de maxim 24 luni şi este cuprinsă între ianuarie 2014 şi decembrie 2015.

Cererile de finanţare se depun într-o singură etapă, la sediul UEFISCDI. Acestea se vor depune atât în format tipărit cât şi în format electronic
Cererile de finanţare sunt verificate de către personalul administrativ al UEFISCDI, pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate. Numai propunerile de proiecte declarate eligibile de ambele părţi vor intra în evaluare. Lista cu propunerile de proiecte eligibile va fi afişată pe site-ul web al UEFISCDI – www.uefiscdi.gov.ro.

Fiecare cerere de finanţare declarată eligibilă este evaluată, din punct de vedere al calității, de către 2 experţi evaluatori propuşi de comisiile de specialitate CNCS, care acordă note conform fișei de evaluare.

După încheierea procesului de evaluare de ambele părţi, pe baza rezultatelor obţinute şi a bugetelor disponibile, lista finală de proiecte acceptate la finanţare va fi stabilită în urma negocierilor din cadrul Comisiei Mixte romano-austriacă.

Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanţare va fi publicată pe pagina web a UEFISCDI, www.uefiscdi.gov.ro.

Data limita de depunere a aplicaţiilor este 30 aprilie 2013.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu