Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011, ratificată prin Legea nr. 30/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 224 din 25 martie 2016 (M.Of. nr. 224/2016).

În vigoare de la 25.03.2016

[Preambul]

CAPITOLUL I

Scopuri, definiţii, egalitate şi nediscriminare, obligaţii generale

ARTICOLUL 1

Scopurile Convenţiei

1. Scopurile prezentei convenţii sunt acelea:

a) de a proteja femeile împotriva tuturor formelor de violenţă şi de a preveni, de a urmări în justiţie şi de a elimina violenţa împotriva femeilor şi violenţa domestică;

b) de a contribui la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor şi de a promova egalitatea substanţială între femei şi bărbaţi, inclusiv prin împuternicirea femeilor;

c) de a proiecta un cadru cuprinzător, politici şi măsuri pentru protecţia şi asistenţa tuturor victimelor violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice;

d) de a promova cooperarea internaţională în vederea eliminării violenţei împotriva femeilor şi violenţei domestice;

e) de furniza sprijin şi asistenţă organizaţiilor şi agenţiilor guvernamentale de aplicare a legii pentru a coopera în mod eficient în vederea adoptării unei abordări integrate pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.

2. În vederea asigurării implementării efective a dispoziţiilor sale de către părţi, prezenta convenţie stabileşte un mecanism de monitorizare specific.

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare a Convenţiei

1. Prezenta convenţie se va aplica tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, inclusiv violenţei domestice, care afectează femeile în mod disproporţionat.

2. Părţile sunt încurajate să aplice prezenta convenţie tuturor victimelor violenţei domestice. Părţile vor acorda o atenţie specială femeilor victime ale violenţei de gen în implementarea dispoziţiilor prezentei convenţii.

3. Prezenta convenţie se va aplica pe timp de pace şi în situaţii de conflict armat.

ARTICOLUL 3

Definiţii

În scopul prezentei convenţii:

a) “violenţa împotriva femeilor” este înţeleasă drept o încălcare a drepturilor omului şi o formă de discriminare împotriva femeilor şi va însemna toate acţiunile de violenţă de gen care rezultă în sau care sunt probabile a rezulta în vătămarea sau suferinţa fizică, sexuală, psihologică sau economică cauzată femeilor, inclusiv ameninţările cu asemenea acţiuni, constrângerea sau deprivarea arbitrară de libertate, indiferent dacă se produce în public sau în viaţa privată;

b) “violenţa domestică” va însemna toate acţiunile de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau economică, care se produc în mediul familial sau domestic ori între foştii sau actualii soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu victima;

c) “gen” va însemna rolurile construite social, comportamentele, activităţile şi însuşirile pe care o societate dată le consideră adecvate pentru femei şi bărbaţi;

d) “violenţa de gen împotriva femeilor” va însemna violenţa care este direcţionată împotriva unei femei pentru că ea este o femeie sau care afectează femeile în mod disproporţionat;

e) “victimă” va însemna orice persoană fizică care este supusă comportamentului specificat la punctele a) şi b);

f) “femeile” includ fetele cu vârsta de până la 18 ani.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here