21 Ianuarie, 2020

Contul unic pentru achitarea amenzilor contravenţionale

Ordinul nr. 3893/2018 emis de MFP privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenționale a fost publicat în Monitorul nr. 1105 din 27 decembrie 2018 şi intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019. 

Sistemul se va aplica în cazul proceselor-verbale cu serie de evidenţă unică şi pentru care organele emitente au stabilit modalitatea de preluare și transmitere în sistem informatic a datelor necesare creării titlului de creanță electronic.

La Trezoreria operativă centrală și la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului se deschid conturile:

a) 50.09.01 “Cont unic aferent amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România“;

b) 50.09.02 “Cont unic aferent amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România“. 

Modalităţi de plată

Pentru cele două conturi, Ordinul MFP stabileşte codul de identificare fiscală pentru:

- Trezoreria operativă centrală, pentru încasarea sumelor achitate de plătitori prin decontare bancară, inclusiv prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la instituții de credit, prin mandat poștal transmis de unitățile poștale în sistem electronic, precum și pentru transferul de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului a sumelor încasate de acestea în numerar sau prin intermediul POS-urilor instalate la ghișeele acestora;

- unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru sumele încasate de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în numerar sau prin POS-urile instalate la ghișeele acestora. 

Când se virează banii în conturile specificate

- Sumele încasate de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului se virează în unul din cele două conturi, astfel:

sumele încasate în numerarîn prima zi lucrătoare de la încasarea acestora;

sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la ghișeele acestora – în prima zi lucrătoare de la data la care tranzacțiile respective au fost autorizate.

- Sumele încasate de Ministerul Finanțelor Publice prin decontare bancară, inclusiv prin intermediul contului tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la instituții de credit, prin mandat poștal transmis de unitățile poștale în sistem electronic, precum și cele transferate de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului se virează, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încasării, în contul de venituri al bugetului local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul.

- Sumele încasate de Ministerul Finanțelor Publice prin decontare bancară, inclusiv prin intermediul contului tranzitoriu deschis pe numele MFP la instituții de credit, prin mandat poștal transmis de unitățile poștale în sistem electronic, precum și cele transferate de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului se virează, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încasării, în contul de venituri ale bugetului de stat. 

Pe site-ul MFP se publică codurile IBAN aferente conturilor:

- 50.09.01 “Cont unic aferent amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România”;

- 50.09.02 “Cont unic aferent amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România” se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Ai nevoie de Ordinul nr. 3893/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu