Ordinul nr. 4291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile modifică următoarele trei acte normative:

  • OMFP nr. 1802/2014 privind reglementările contabile conforme cu directivele comunitare;
  • OMFP nr. 2844/2016 privind reglementările contabile conforme cu IFRS;
  • OMFP nr. 3103/2016 privind reglementările contabile utilizate de persoanele juridice fără scop patrimonial.

Modificările sunt punctuale în sensul că se reglementează noi conturi contabile, dar se modifică și se suplimentează noi proceduri și reglementări contabile.

Din punctul nostru de vedere, probabil cea mai des întâlnită situație este evidențierea dividendelor interimare de încasat/încasate de către o societate când primește aceste dividende de la o altă societate afiliată. Se reglementează contul 467 „Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende”.

Înregistrări contabile:

461 „Debitori diverși analitic distinct” = 467 „Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende”.

Notă: această înregistrare contabilă este aplicabilă atât pentru societățile ce aplică reglementările contabile conforme cu directivele comunitare, cât și cele conforme cu IFRS.

Dintre reglementările contabile am reținut o situație aplicabilă capitalizării costurilor cu îndatorarea pentru activele cu ciclul lung de fabricație. Astfel, legiuitorul a stabilit că nu se va capitaliza costul îndatorării pe perioada în care nu se lucrează efectiv asupra bunurilor imobile.

Prezentele reglementări contabile se vor aplica și pentru situațiile financiare anuale aferente exercițiului 2022.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here