23 Iulie, 2018

Controverse cu privire la data de la care începe să curgă un nou termen de prescripţie, după întreruperea altuia

De zeci de ani se poartă discuţii contradictorii foarte aprinse cu privire la data de la care începe să curgă un nou termen de prescripţie, după întreruperea celui precedent. Aceste interpretări şi aplicări diferite, care generează numeroase şi serioase neajunsuri în activitatea practică, se vor menţine atâta timp cât această problemă nu se va clarifica prin lege.

***

Controverse aprinse există, de foarte mult timp, şi cu privire la data de la care începe să curgă noul termenul de prescripţie, generat de întreruperea precedentului termen de prescripţie, ca urmare a efectuării unei plăţi (1) în contul debitului restant şi (2) înainte de expirarea termenului de prescripţie.

Conform unui punct de vedere
, noul termen de prescripţie (aferent noii creanţe fiscale) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut plata.

Acest punct de vedere se bazează pe următoarele argumente:

1) Întrucât această plată a generat o nouă obligaţie fiscală, termenul de prescripţie al acesteia începând să curgă de la 1 ianuarie a anului următor în care aceasta s-a născut, adică de la 1 ianuarie a anului următor faţă de anul în care s-a făcut această plată;

2) Orice perioadă de prescripţie fiscală începe numai la data de 1 ianuarie a unui an.

Conform celuilalt punct de vedere
, noul termen de prescripţie, aferent noii creanţe fiscale, începe să curgă din ziua următoare zilei în care s-a făcut plata.

Acest punct de vedere este argumentat pe prevederile art. 92 din Codul de procedură fiscală din care rezultă că:

1) Termenul de prescripţie se întrerupe „c) la data la care contribuabilul[…] efectuează un alt act voluntar de recunoaştere a impozitului datorat”;

2) Noul termen de prescripţie începe să curgă din data (ziua) următoare datei (zilei) în care s-a întrerupt vechiul termen de prescripţie;

3) Prin nicio prevedere legală nu se dispune că noul termen de prescripţie începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a întrerupt vechiul termen de prescripţie.

pre
Sursa foto: Lege5.ro

Exemplu


Pentru impozitul pe profit, în sumă de 1.000.000 de euro, neachitat de un contribuabil, termenul de prescripţie a început să curgă de la 1 ianuarie 2005 şi se sfârşea la 31 decembrie 2009.

La data de 20 decembrie 2009, deci cu zece zile înainte de expirarea termenului de prescripţie, de 5 ani, este virată suma de un euro în contul debitului restant, de 1.000.000 de euro, al acestui contribuabil.

Chiar dacă (1) suma virată este de numai 0,0001% din debitului restant, şi (2) această sumă, de numai un euro, a fost achitată cu numai 10 zile [1] înainte de expirarea termenului de prescripţie, de 5 ani, acest termen de prescripţie se întrerupe, începând cu data de 20 decembrie 2009, după care începe să curgă un nou termen de prescripţie, de 5 ani.

Aşa după cum am mai arătat, controversele sunt foarte aprinse şi durează de zeci de ani, cu privire la data de la care începe să curgă noul termenul de prescripţie
(generat de întreruperea precedentului termen de prescripţie).

Conform unui punct de vedere
, noul termen de prescripţie, tot de 5 ani, aferent noii creanţe fiscale, de 999.999 de euro, începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului 2010 din următoarele argumente:

1) Această plată a generat o nouă obligaţie fiscală, fapt pentru care termenul de prescripţie aferent acesteia a început să curgă de la 1 ianuarie 2010, adică: (a) de la 1 ianuarie a anului următor în care aceasta s-a născut; (b) de la 1 ianuarie a anului următor faţă de anul în care s-a făcut această plată;

2) Numai data de 1 ianuarie a unui an este data de la care începe orice perioadă de prescripţie fiscală.

Conform celuilalt punct de vedere
, noul termen de prescripţie, tot de 5 ani, aferent noii creanţe fiscale, de 999.999 de euro, începe să curgă din ziua următoare zilei în care s-a făcut plata, adică cu 21 decembrie 2009.

Acest punct de vedere este argumentat pe prevederile art. 92 din Codul de procedură fiscală din care rezultă că:

1) Termenul de prescripţie se întrerupe „c) la data la care contribuabilul[…] efectuează un alt act voluntar de recunoaştere a impozitului datorat”; în acest caz, termenul de prescripţie s-a întrerupt la data de 20 decembrie 2009;

2) Noul termen de prescripţie începe să curgă din 21 decembrie 2009, adică din data (ziua) următoare datei (zilei) în care s-a întrerupt vechiul termen de prescripţie;

3) Prin nicio prevedere legală nu se dispune că noul termen de prescripţie începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a întrerupt vechiul termen de prescripţie.

Noul termenul de prescripţie, de 5 ani, a început să curgă ca urmare a faptului că s-a efectuat o plată de numai de un euro, de numai 0,0001% din debitului restant.

Cu toate că de zeci de ani se poartă discuţii contradictorii, foarte aprinse, cu privire la data de la care începe să curgă un nou termen de prescripţie, generat de întreruperea precedentului termen de prescripţie, nimeni nu intervine pentru rezolvarea acestei probleme.

Aceste interpretări şi aplicări diferite, care generează numeroase şi serioase neajunsuri în activitatea practică, se vor menţine atâta timp cât această problemă nu se va clarifica prin lege.

Numai că politicienii, parlamentarii şi guvernanţii rămân surzi, muţi şi orbi faţă de asemenea probleme.


[1] Suma se putea achita chiar şi numai cu o singură zi înainte de expirarea termenului de prescripţie, dar am considerat-o achitată cu 10 zile mai înainte numai pentru a se înţelege mai bine esenţa problemei în discuţie.

Actul normativ menţionat în acest articol poate fi consultat pe Lege5.ro - noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Grigorie Lăcriţa

Activitatea profesională, didactică, ştiinţifică şi publicistică desfăşurată de Nicolae Grigorie, în general sub semnătura Nicolae Grigorie Lăcriţa, sau N. Grigorie Lăcriţa , în perioada 1993 – 2016, arată o personalitate complexă, dedicată creației, științei și dezvoltării relației cu publicul pe care l-a servit permanent de-a lungul carierei. Conceptele sale despre viață și conduita publică au determinat lumea academică, științifică și culturală să-l recunoască drept o personalitate veritabilă a comunității craiovene şi naţionale, cu o activitate publicistică de anvergură națională, beneficiar al numeroase aprecieri din partea publicațiilor de specialitate, al mass-media şi al unor foruri academice.

Fara comentarii

Scrie un comentariu